(41)

42,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Maatwerk in het bestuursrecht

Preadviezen

Paperback / softback || L. van den Berge, M.F. Vermaat, N.A. van Renssen & S. van Heulekom-Verhage || Boom juridisch

Deze uitgave bevat de preadviezen van de VAR over 'Maatwerk in het bestuursrecht'.

37,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 35,15
+
Bestel

De toekomst van de formele rechtskracht

Verslag van de algemene vergadering gehouden op 24 mei 2019 ter behandeling van de preadviezen van J.E.M. Polak, T.N. Sanders, B.J.P.G. Roozendaal, A.M. Reneman

Paperback / softback || J.E.M. Polak, T.N. Sanders, B.J.P.G. Roozendaal & A.M. Reneman || Boom juridisch

Deze uitgave bevat de preadviezen van de VAR voor de jaarvergadering over het onderwerp 'de formele rechtskracht'.

23,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 21,85
+
Bestel

Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all?

Paperback / softback || Jos J.A. Hamers || Boom juridisch

In dit boek wordt de stand van zaken van het personenvennootschapsrecht in Nederland en in het Caribisch deel van ons Koninkrijk besproken. De auteur deelt met u zijn verbazing over hoe briljant wij zijn in het langs elkaar heen werken en hij zegt iets over concordantie in onze metarechtsorde. Na een kort historisch intermezzo waarin de Nederlandse wetgevingspogingen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden geschetst en een kort overzicht van de stand van wetgeving in het Caribische ...

35,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld

Paperback / softback || Peter Simons || Boom juridisch

Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld bestaat uit een aantal geselecteerde hoofdstukken uit het Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2020-2021 (ISBN: 978-94-6290-755-3) en wordt gebruikt in het onderwijs aan de Hogeschool Utrecht. De hoofdstuknummering en de verwijzingen zijn ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat er verwijzingen naar hoofdstukken uit het Basisboek in voorkomen die niet in deze uitgave zijn opgenomen. De

paginering is voor...

20,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 19,48
+
Bestel

Het eenzame paard en de wetgevingsleer

Wetgeven in de Caribische landen van het Koninkrijk

Paperback || S.E. Zijlstra || Boom juridisch

De burger verwacht veel van wetgeving, en dat is terecht. De wet is immers de manier waarop het politieke systeem maatschappelijke problemen aanpakt. Maar om die verwachting te kunnen waarmaken, moet de wet wel aan kwaliteitseisen voldoen: zij moet rechtmatig zijn (geldig tot stand gekomen en in overeenstemming met hogere rechtsregels en -beginselen), niet meer dan nodig ingrijpen in de rechten en vrijheden van de burger, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn, passen in het systeem van bestaande w...

35,00
Levertijd: 6 dagen
met 5% korting 33,25
+
Bestel

DNA-onderzoek

In de opsporingsfase en na de veroordeling

Paperback / softback || J. de Klerk, R. Robroek & S.C. Tang || Boom juridisch

49,00
Levertijd: 11 dagen
met 5% korting 46,55
+
Bestel

Geestelijke stoornis in juridisch perspectief

Hardback || M.M. van Rossum || Boom juridisch

Het leerstuk geestelijke stoornis staat volop in de belangstelling en raakt belangrijke maatschappelijke en juridische kwesties. Gedacht kan worden aan de voortschrijdende vergrijzing en het toenemend aantal demente ouderen, de aandacht voor de wils(on) bekwame patiƫnt in de gezondheidszorg en meer in het algemeen aan de focus op de meerderjarige gehandicapte persoon. De problemen die een geestelijke stoornis kunnen meebrengen spelen onder meer bij curatele, bewind en mentorschap, het maken ...

19,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 18,53
+
Bestel

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid / Druk 2

Paperback / softback || A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & F.M. Dekker || Boom juridisch

Op 26 juni 2020 is de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2) in werking getreden. De NOW 2 stelt ondernemingen met een omzetverlies van 20% of meer in de gelegenheid subsidie aan te vragen als tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten gedurende de viermaandsperiode van juni t/m september 2020.

De NOW 2 is de opvolger van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 1), die op 2 april 2020 in werking tr...

70,00
Leverbaar vanaf 30 oktober
met 5% korting 66,50
+
Bestel

Secundaire Aansprakelijkheid

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van beheerders van private ruimten

Paperback / softback || Kirsten Maes || Boom juridisch

49,00
Levertijd: 6 dagen
met 5% korting 46,55
+
Bestel

UWV ontslagprocedure / Druk 3

Uitvoeringsregels en regelgeving

Paperback / softback || Boom juridisch

Deze uitgave bevat de uitvoeringsregels die UWV in acht neemt bij de behandeling en beoordeling van een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevat deze uitgave alle relevante wet- en regelgeving die bij de UWV ontslagprocedure van toepassing is alsmede de formele (wijzigings)besluiten met toelichtingen vanaf 2015.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor ontslag een redelijke grond vereist is en bepaalt wanneer de toestemming van ...