Zoekfilters

Auteur
Dick Bruna (35)
Hylke Speerstra (5)
Theunis Piersma (4)
» Toon alle opties (2)
Verschijningsjaar
2016 (15)
2017 (9)
2015 (8)
» Toon alle opties (6)
Taal
Nederlands (58)

(86)

15,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 14,25
+
Bestel

De kâlde krústocht / Druk 2

Paperback / softback || Hylke Speerstra || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

15,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Ut it Swetshok

Paperback / softback || Gjalt de Groot || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

Yn it Swetshok fan rasferteller Gjalt de Groot stiet wat reid tsjin de kanten. Oan de wanden hingje in pear ielfûken, posters fan skûtsjes, in âlde skoalplaat mei fisken en wat âld ark. In pear polsen en in âlde snoekangel hingje oan de souder. Yn de hoeke lizze wat einekuorren. Op in planke steane in pear flessen drank en wat attributen mei in eigen ferhaal. En in wekker dy’t altyd stilstiet, omdat men de tiid hjir oan jinsels hat.Dit is it plak dêr’t samar smoute ferhalen opkomme ki...

29,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Mearkes fan Grimm

Hardcover || Anne Tjerk Popkema || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

In klassiker dy't jong en

12,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 11,88
+
Bestel

Blommen

Paperback || Wolfgang Hensel || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

Oersetting en bewurking Sake P. RoodbergenYn dizze natoergids fine jo alles wat jo nedich hawwe om wylde planten te plak te bringen:* In seleksje fan mear as twahûndert fan de bekendste en meast opfallende wylde planten yn ús lân, mei in ekstra aksint op Fryslân* In ynformatyf oersjoch fan skaaimerken dy't nedich binne foar korrekte determinaasje yn ien eachopslach* Ynteressante ynformaasje oer de ekology fan de soart yn de begeliedende tekst* Moaie foto's as help by de determinaasje * In...

6,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 6,60
+
Bestel

Nijntje in de dierentuin [op z´n Brabants]

Hardcover || Dick Bruna || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

Nijntje in de dierentuin, dat in 1955 voor het eerst werd uitgegeven en nu, bijna zestig jaar later, in een Brabantse vertaling

6,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 6,60
+
Bestel

Nijntje yn it museum

Hardcover || Dick Bruna || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

"Nijntje en har heit en mem gien nei it museum. Heit pluis fynt nijn te lyts, nijn is noch mar in pjut. 'Te lyts, rôp mem, hoe komst der by'. Nijn sei, 'ik bin al grut' en dus giet nijn mei nei it museum. Dat fynt nijn hartstikke moai. Nijntje sjocht skilderijen, in mobile en sels in stienen byld. 'en letter oer in jier as wat as ik wat grutter bin dan tink ik dat ik keunstner wurd'"

6,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 6,60
+
Bestel

Opa en oma pluus in 't Grunnegers

in t grunnegers

Hardback || Dick Bruna || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

In Opa en Oma Pluus gaat Nijntje op visite bij opa en oma Pluus. 'Opa heb veur nijn n autoped moakt' en 'Nijn braaide n waarme douk veur oma Pluus'. Bij de thee eten ze 'botterkoekjes en nijn mog der twij'.

22,50
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 21,38
+
Bestel

Op ús eigen wize. Sân ferhalen út it boek Hannelingen oer taal en kultuer

sân ferhalen út it boek Hannelingen oer taal en kultuer

Hardback || Hinne Wagenaar || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

Minderheidstalen en -kultueren moatte it faak ôflizze tsjin de oerhearsking fan dominante kultueren. By de fersprieding fan it kristendom wie meast gjin omtinken foar lytse talen, kultueren en folken, foaral net yn de perioade fan it Westerske kolonialisme. Yn de lêste 50 jier hawwe Afrikaanske kristenen heftich protestearre tsjin de antropologyske earmoed dy't dat harren oplevere hat.

Sy ûntdutsen yn it bibelboek Hannelingen fan de Apostels in folslein oare missionêre hâlding. Troch de a...

6,95
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 6,60
+
Bestel

Groòf en oòtje pluûs in ’t Spaokeburgs

Hardback || Dick Bruna || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

In Groòf en oòtje pluûs in 't spaokeburgs (Opa en Oma Pluis in het Spakenburgs) gaat Nijntje op visite bij opa en oma Pluûs. 'Groòfie het vur nijn 'n stêp emaokt' en 'Nijn breide 'n wârreme doek vur oòtje Pluûs'. Bij de thee eten ze 'botterkoekies en nijn moch t'r twee'.

Groòf en oòtje pluûs is vertaald uit het Nederlands door Mennes Nagel.

15,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Eilandgevoel

verhalen over de natuur van Schiermonnikoog

Paperback || Koos Dijksterhuis || 20 Leafdesdichten BV Bornmeer

Iedere werkdag schrijft Koos Dijksterhuis een kort verhaaltje over de natuur. Uit zijn stukjes blijkt zijn grote liefde voor alles wat leeft. Hij verwondert zich over het ogenschijnlijk gewone, waar vaak een verrassend verhaal achter zit. Zijn mooiste verhalen schreef Koos over het door hem geliefde eiland Schiermonnikoog. Ze volgen in dit boek de seizoenen en geven prachtige inkijkjes in de eilander natuur, waarin Koos in zijn eentje of met anderen ronddwaalt.

Op Schiermonnikoog zijn bijna a...