Zoekfilters

Verschijningsjaar
2018 (2)
Uitgever
Maklu, Uitgever (2)
Verschijningsvorm
Paperback (4)
Paperback / softback (4)

(9)

32,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 31,30
+
Bestel

Diversiteit in het hoger onderwijs

Paperback || Machteld de Jong || Noordhoff

Op welke manier kan ik op een effectieve manier lesgeven aan een heterogene multiculturele groep studenten? Welke vooroordelen hebben docenten en studenten naar elkaar en hoe beïnvloedt dit het onderlinge contact? De uitgave Diversiteit in het hoger onderwijs uit de succesvolle Hoger Onderwijsreeks geeft een duidelijk antwoord op deze en vele andere vragen.

- Biedt ondersteuning bij de inrichting en uitvoering van het onderwijsproces;

- concrete adviezen voor lesgeven aan heterogene multicul...

102,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 96,90
+
Bestel

Vooruit

leerspelletjes voor de onderbouw

Paperback / softback || Wolters Kluwer Nederland B.V.

12,60
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 11,97
+
Bestel

Karakteristieken van scholen voor voortgezet montessori-onderwijs

Paperback || Michael Rubinstein || Maklu, Uitgever

De werkgroep Montessori leren werkte 2 jaar aan het schrijven van een nieuw basisstuk voor scholen voor voortgezet montessori-onderwijs (vmo-scholen). Vijftien jaar eerder was zo'n stuk ook al gemaakt, maar binnen de vmo-scholen bestond de behoefte om opnieuw vast te leggen wat men nu eigenlijk karakteristiek vindt aan voortgezet montessori-onderwijs.

Die behoefte werd mede gevoed door de resultaten van de eigen visitatie en door het verschijnen van de nota 'Het Montessorionderwijs in de 21e ...

14,30
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 13,59
+
Bestel

Hoogbegaafde kinderen, op school en thuis / druk 6

Paperback / softback || Carl D'hondt & Hilde Van Rossen || Maklu, Uitgever

ver het boek:

Om hun talenten maximaal te kunnen ontplooien, moeten hoogbegaafde kinderen vroegtijdig onderkend worden. Dan kunnen ze een begeleiding en stimulering op maat krijgen. De typische ontwikkelingsproblemen van hoogbegaafde kinderen en adolescenten komen uitvoerig aan de orde, net als de diverse versnellings- en verrijkingsmaatregelen die op school kunnen worden toegepast.

De basis van iedere opvoeding wordt in het gezin gelegd tijdens de vroege kinderjaren. Hoogbegaafde kinderen on...

29,90
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,41
+
Bestel

Leve de kweekschool! Dag meester, dag juf

Openbare opleidingsscholen in Friesland

Hardcover || Gerben E. de Vries || Uitgeverij Noordboek

Lange tijd werden onderwijzers aan lagere scholen opgeleid in de praktijk, door de kunst van een oudere onderwijzer af te kijken. In de negentiende eeuw kwam daar verandering in, met de oprichting van opleidingsinstituten voor onderwijzers zoals de rijkskweekscholen. In Leve de kweekschool! Dag meester, dag juf wordt de geschiedenis en ontwikkeling van de openbare opleidingsscholen in Friesland beschreven gedurende de negentiende en de twintigste eeuw.

Auteur Gerben E. de Vries besteedt naas...

17,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 17,05
+
Bestel

Kijk op kiezen

Paperback / softback || Sara Backx & Rein Baets || ASP

De juiste studie- en beroepskeuze maken is niet vanzelfsprekend. Wie voor een professionele of academische bachelor wil kiezen heeft onnoemelijk veel opties. En wat als je na je beslissing toch begint te twijfelen aan je keuze? Welke richting moet je dan uitgaan? Bovendien houdt het kiezen niet op. Want na je bachelor kan je nog voor een master kiezen. Of misschien wil je toch de arbeidsmarkt op? Maar welke jobs passen er dan bij jou?

Om greep te krijgen op jouw studie- en beroepskeuzeproces,...

5,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 5,23
+
Bestel

Wat is de vrijeschool?

Paperback || Jet Nijhuis || Ef & Ef Media

24,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Schoolverbetering in daltononderwijs

Paperback / softback || Dick de Haan || U2pi BV

Onderwijskundige en pabodocent Dick de Haan onderzocht de samenhang tussen daltononderwijs, activiteiten om dit te realiseren en schoolprestaties. Uit dit promotieonderzoek blijkt dat naar mate een school actiever werkt aan schoolverbetering, dit positief van invloed is op de onderwijsprestaties van die school. Opmerkelijk is, dat juist de ambitie van scholen om meer volgens de daltononderwijsvisie te gaan werken, voor hen de cruciale aanleiding vormt tot intensivering van schoolverbeteringsa...

24,99
Leverbaar vanaf 1 januari
met 5% korting 23,74
+
Bestel

Inspiratie voor basis- en secundair onderwijs

inspiratie voor basisonderwijs en secundair onderwijs

Paperback || Machteld Vandecandelaere, Naomi van den Branden, Goedroen Juchtmans, Margo Vandenbroeck & Bieke De Fraine || Lannoo

- Wat verstaan we onder flexibele leerwegen? - Waarom heeft ons onderwijs nood aan meer flexibiliteit? - Wat zijn de randvoorwaarden en struikelblokken? Dit boek brengt het verhaal van acht basisscholen en acht secundaire scholen die ervoor kiezen hun onderwijs toe te spitsen op de noden van iedere leerling. Deze scholen organiseren elk op hun manier, binnen het wettelijk kader, flexibiliteit in wat, hoe, wanneer, waar of met wie er geleerd wordt, zonder het gemeenschappelijk curriculum uit h...