Zoekfilters

Verschijningsjaar
2020 (63)
2018 (22)
2016 (18)
» Toon alle opties (13)
Verschijningsvorm
Paperback / softback (129)
Paperback (82)
Hardback (23)
» Toon alle opties (2)

(253)

79,88
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 75,89
+
Bestel

Handboek Arbowet Editie 2020-2021 / Druk 24

Arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

Paperback || J van Drongelen & J.A. Hofsteenge || Sdu Uitgevers

Het Handboek Arbowet biedt per wetsartikel een heldere

toelichting op de Arbowet. Het handboek legt, waar

zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de

Arboregeling en de Arbobeleidsregels. Onderwerpen als

risico-inventarisatie en -evaluatie, verzuimbegeleiding,

bedrijfshulpverlening en deskundige ondersteuning

(al dan niet door een arbodienst) komen aan bod.

Door de volledigheid en de objectiviteit is het Handboek

Arbowet toonaangevend en een onmisbare informatiebron

voor onderne...

52,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 49,40
+
Bestel

Arbeidsongevallen en beroepsziekten / Druk 3

Paperback / softback || S.D. Lindenbergh

Werkgeversaansprakelijkheid bij schade van werknemers als gevolg van arbeidsongevallen en beroepsziekten heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Dit unieke naslagwerk biedt het enige recente totaaloverzicht van dit dynamische rechtsgebied. Wie moet onder welke omstandigheden de risico#s van arbeid voor de gezondheid van de werknemer dragen? Die vraag staat centraal in Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten...

28,80
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 27,36
+
Bestel

Wie kust de OR wakker?

Marloes Pomp & Bob Vermaak || Maklu, Uitgever

De initiatiefnemers van dit boek, Marloes Pomp en Bob Vermaak, constateerden dat bij de overheid inmiddels alle rek uit de vernieuwingen van de medezeggenschap is. Is de WOR nog wel geschikt anno 2014 en hoe krijgt de OR toch eindelijk die strategische positie? Heeft de OR zijn uiterste houdbaarheidsdatum bereikt?

Nieuwe vormen van medezeggenschap/participatie lijken nodig om de veranderingen in de organisatie en de omgeving aan te kunnen. Dit boek onderzoekt de thema's vernieuwing, betrokken...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

De franchise in pensioenregelingen / druk 1

Paperback || E.M.F. Schols - van Oppen

Over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is uitgebreid gedebatteerd. Maar volgens pensioenjuriste Emilie Schols, is het hele stelsel toe aan een grondige revisie. De huidige inrichting van het Nederlandse pensioen-stelsel werkt in het nadeel van sociaal zwakkeren en is zelfs in strijd met de Europese wetgeving rond gelijke behandeling.Ons pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: het pensioen van de overheid (de AOW), het werk-nemerspensioen en alles wat iedereen privé kan regelen v...

81,99
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 77,89
+
Bestel

Corpus Iuris Civilis III Digesten 11-24

Hardback || J.E. Spruit

Tegelijk met de 'Institutiones' kwamen in 533 de 'Digesta' tot stand, een bloemlezing van duizenden fragmenten die zijn ontleend aan werken van rechtsgeleerde auteurs uit de klassieke periode van de Romeinse rechtswetenschap.Uit het oeuvre van juristen als Julianus, Papinianus, Paulus en Ulpianus werd een selectie van tekstfragmenten gemaakt. Een van de criteria daarbij was de actualiteitswaarde voor het contemporaine onderwijs en de rechtspraktijk.De Romeinse rechtsvinding vond veelal plaats...

34,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 32,78
+
Bestel

Arbeid&Recht Thema's Het sociaal plan

Paperback / softback || J. van Drongelen & S.F.H. Jellinghaus

Wie de term 'sociaal plan' in onze wetgeving denkt te kunnen vinden, komt bedrogen uit. In de praktijk echter is het sociaal plan niet meer weg te denken. Sociale plannen komen niet alleen voor als er sprake is van het sluiten van ondernemingen of grote afslankingsoperaties. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van de verplaatsing van een onderneming, een fusie of een efficiencyoperatie. Of wat dacht u van outsourcing?

Dit boek biedt een overzicht van de vele verschillende aspecten van het soc...

40,00
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 38,00
+
Bestel

Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet

Volledig aangepast aan de wijzigingen van 2020

Paperback || J. Liemburg

Handboek uitkeringsberekening Participatiewet – editie maart 2020

Het Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet is bestemd voor financieel medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen. Jaarlijks in het eerste kwartaal verschijnt er een actuele versie. Het handboek gaat naast berekeningen in het kader van de Participatiewet, in op berekeningen met betrekking tot de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004.

43,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 41,33
+
Bestel

Arbeidsrecht en sociale zekerheid / deel Bronnenboek / druk 3

Paperback / softback || Lydia Janssen || Boom uitgevers Den Haag

Arbeidsrecht en sociale zekerheid bestaat uit vier delen. Deel I Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties uitvoerig de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst, de wetgeving over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, medezeg...

44,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 41,80
+
Bestel

Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector

Paperback / softback || Amber Zwanenburg || Eleven international publishing

29,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Arbeid&Recht Thema's Het minimumloon gebundeld

Paperback / softback || J. van Drongelen & A. van Drongelen || Uitgeverij Paris B.V.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) die in 1968 tot stand is gekomen had als uitgangspunt dat een werknemer een loon moest worden verzekerd dat, gezien de algehele welvaartssituatie, als een aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid kan worden beschouwd. De handhaving van deze wet was zuiver civielrechtelijk. In 2007 is de bestuursrechtelijke handhaving ingevoerd waarbij de betekenis van de Wml is aangepast. Centraal staat nu oneerlijke concurrentie als gevolg van he...