Zoekfilters

E-books (6)

38,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Met nieuwe ogen / Druk 5 (e-book)

Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein

E-book via Bookshelf || Marian Dries e.a. || Coutinho

Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen of religies, maar ook tussen mensen van verschillende leeftijd, sekse of geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals kennis hebben van diversiteitbenaderingen en van superdiversiteit als nieuwe maatschappelijke realiteit. Bovendien moeten ze zich een bepaalde basishouding eigen maken: 'met nieuwe ogen' leren kijken naar hun werkomgeving.

In twee delen beschrijft Met nie...

35,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit (e-book)

handboek voor professionals in zorg en welzijn

E-book via Bookshelf || Mechtild Hoing, Janine Janssen, Anne Boer & Malou Liebregts || Coutinho

Veel professionals in zorg en welzijn hebben moeite om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Kennis op dat gebied en het ontwikkelen van vaardigheden en houdingsaspecten om kwesties bespreekbaar te maken, zijn belangrijk bij het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. De uitgave Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit geeft essentiƫle informatie en inzicht hoe professioneel om te gaan met beroepssituaties waarbij seksualiteit en intimiteit een rol spelen.

Het ...

35,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Samen werken aan gezondheid (e-book)

psychosociale en medische basiskennis voor de sociaal werker

E-book via Adobe (PDF) || Joost van Iersel & Dienie van Wijngaarden-de Bodt

De omvorming van de verzorgingsstaat tot participatiesamenleving en de veranderende kijk op gezondheid veroorzaken een overlap in de werkterreinen van zorg en welzijn. Interprofessionele samenwerking is van groot belang voor professionals in beide sectoren. Dit is alleen mogelijk als men elkaars beroepenveld kent en elkaars taal spreekt.

Samen werken aan gezondheid heeft tot doel om de kennisbasis van (aankomend) professionals in het sociale domein op het terrein van gezondheid en de gezondhe...

23,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Contact maken in de wereld van drang en dwang (e-book)

Handboek voor sociale professionals

E-book via Bookshelf || Thomas Noordink e.a. || Coutinho

Nu mensen meer verantwoordelijk worden gemaakt om zelf hun problemen op te lossen, al dan niet met behulp van hun sociale netwerk, zullen sociaal werkers en andere sociale professionals vaker ingeschakeld worden bij onvrijwillige hulpverlening: het bieden van ondersteuning aan personen of gezinnen die daar zelf niet om hebben gevraagd. Hoe voer je als sociaal werker een gesprek met iemand die er niet voor kiest om met jou te praten?

Dit boek beschrijft de dagelijkse praktijk vanuit het proces...

34,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Werken aan wonen / Druk 3 (e-book)

Huisvesting in Nederland

E-book via Bookshelf || Siep van der Werf & Jan Kok || Coutinho

Mensen moeten wonen. Er zijn dan ook veel professionals die werken aan wonen. Het is belangrijk dat zij weten hoe huisvesting in elkaar steekt en welke ontwikkelingen er zijn op de turbulente woningmarkt.

Werken aan wonen biedt een overzicht van de vele aspecten die een rol spelen binnen de huisvesting. Centraal in dit boek staat de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we goed wonen in Nederland? Om te begrijpen hoe de woningmarkt functioneert, grijpen de auteurs eerst terug op de geschiede...

23,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Rapporteren in de hulp- en dienstverlening / Druk 5 (e-book)

E-book via Adobe (PDF) || Judith ter Horst

In het verlengde van goede hulpverlening ligt goed rapporteren over cliƫnten. Een goed rapport is een middel om de hulpverlening vast te leggen en verder te brengen. Het vormt een verantwoording van de gekozen werkwijze en het kan een onderbouwing zijn van keuzes en adviezen. Het is het visitekaartje van de schrijver, van de organisatie die hij vertegenwoordigt en van de beroepsgroep hulp- en dienstverleners als geheel.

In Rapporteren in de hulp- en dienstverlening staat schrijven centraal. ...