Zoekfilters

Verschijningsjaar
2017 (10)
2014 (9)
2018 (6)
» Toon alle opties (2)
2016 (2)
2019 (2)
Uitgever
Coutinho (16)

E-books (30)

38,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk / Druk 4 (e-book)

E-book via Bookshelf || Ad Snellen & Rene van der Drift || Coutinho

De sociale sector werkt met vele methodieken. Hoe kiest de professional de juiste? Dit boek behandelt alle bouwstenen van methodisch werken in de hulp- en dienstverlening en biedt een methodiek overstijgend kader. Zo weet de professional wát hij kiest. Via een eclectisch-integratieve manier van denken en analyseren, helpt dit boek bovendien bij een systematiek in het maken van die keuzes. Zodat de professional ook weet hóe hij kiest. Hierdoor kan de sociaal werker het eigen handelen kritisc...

24,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Gespreksvoering in groepen (eBook)

succesvol deelnemen aan gesprekken in zorg en welzijn

Digital (delivered electronically) || Janne Geurts, Inge Müller & Hans Tenwolde

Professionals in zorg en welzijn voeren regelmatig gesprekken in groepen, bijvoorbeeld gesprekken met cliënten en hun netwerk of gesprekken met vrijwilligers en mantelzorgers. Ook gesprekken tussen professionals onderling vinden steeds vaker in teamverband plaats. Een gesprek in een groep of team heeft een andere dynamiek dan een tweegesprek en vraagt om andere gespreksvaardigheden en -houdingen. Gespreksvoering in groepen is geschreven voor deelnemers aan dergelijke gesprekken en helpt hen ...

40,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn / Druk 3 (eBook)

ondersteuning van maatsch. participatie en herstel

Digital (delivered electronically) || Lies Korevaar & Jos Dröes || Coutinho

Mensen met een fysieke, zintuiglijke, cognitieve of psychische beperking kunnen moeite hebben met het functioneren in de maatschappij. Zij worden vaak belemmerd in het vervullen van sociale rollen en in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van maatschappelijke participatie en slaat een brug tussen de maatschappij en de zorg. Zowel zorgprofessionals als sociaal werkers gaan uit van de wensen en eigen kracht van mensen met beperkingen en onders...

30,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Krachtwerk (eBook)

methodisch werken aan participatie en zelfregie

Digital (delivered electronically) || Judith Wolf || Coutinho

Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden. Met Krachtwerk kunnen professionals hen ondersteunen bij het vinden van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij in de samenleving meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn.

Krachtwerk helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1...

23,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Dichterbij de basis (eBook)

methodisch werken in het sociale domein

Digital (delivered electronically) || Gerda van Straten, Margot Scholte & Ard Sprinkhuizen || Coutinho

Dichterbij de basis biedt een methodisch handelingsmodel om te interveniëren in de leefwereld van mensen. Het cyclisch werken dat kenmerkend is voor het sociaal werk wordt op een dynamische wijze ingezet, passend bij wat de situatie op dat moment vraagt en rekening houdend met zowel mogelijkheden als kwetsbaarheden van mensen. Het boek maakt inzichtelijk hoe de sociaal werker in individuele situaties, vanuit het werken met gezinnen en groepen en op het gebied van samenlevingsopbouw, de eigen...

22,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Relatiegerichte begeleiding (eBook)

Digital (delivered electronically) || Barbara Buijten || Coutinho

In de praktijk van sociaal professionals staan menselijke relaties centraal. In het veranderende werkveld ligt de nadruk op het versterken van zelfregie, zelfmanagement, zelfredzaamheid en wederkerigheid bij de cliënt. Een goede verstandhouding tussen professional en cliënt is essentieel om op een menswaardige en tegelijk effectieve manier te werken aan participatie en herstel. Dit boek biedt concrete handvatten aan de sociaal professional om invulling te geven aan relatiegericht werken.

R...

30,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Mensenwerk / Druk 2 (eBook)

oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk

Digital (delivered electronically) || John Bassant & Marianne Bassant-Hensen || Coutinho

Sociaal werk is breed, veelzijdig en complex. En het is mensenwerk. Dat geeft het sociaal werk een heel eigen karakter en maakt het boeiend en uitdagend. De sociaal werker is een bijzondere professional die vanuit een brede basis generalistisch kan werken in een breed en gevarieerd aantal werkvelden.

Mensenwerk biedt een overzicht van de belangrijkste werkvelden in het sociaal werk. Het laat daarmee de grote diversiteit van het sociaal werk zien en geeft tegelijk aan hoe er door sociaal werke...

38,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Met nieuwe ogen / Druk 5 (eBook)

Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein

Digital (delivered electronically) || Marian Dries & Martha van Endt-Meijling

Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen of religies, maar ook tussen mensen van verschillende leeftijd, sekse of geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals kennis hebben van diversiteitbenaderingen en van superdiversiteit als nieuwe maatschappelijke realiteit. Bovendien moeten ze zich een bepaalde basishouding eigen maken: 'met nieuwe ogen' leren kijken naar hun werkomgeving.

In twee delen beschrijft Met nie...

35,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit (eBook)

handboek voor professionals in zorg en welzijn

Digital (delivered electronically) || Mechtild Hoing, Janine Janssen, Anne Boer & Malou Liebregts || Coutinho

Veel professionals in zorg en welzijn hebben moeite om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Kennis op dat gebied en het ontwikkelen van vaardigheden en houdingsaspecten om kwesties bespreekbaar te maken, zijn belangrijk bij het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. De uitgave Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit geeft essentiële informatie en inzicht hoe professioneel om te gaan met beroepssituaties waarbij seksualiteit en intimiteit een rol spelen.

Het ...

27,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Outreachend werken / Druk 3 (eBook)

Basisboek voor werkers in de eerste lijn

Digital (delivered electronically) || Lia van Doorn, Jurriaan Omlo, Yvonne van Etten & Mirjam Gademan

Het is niet eenvoudig om hulp dichter bij de burger te brengen als de doelgroep niet of nauwelijks in beeld is bij het sociaal werk. Pas als de situatie escaleert of buurtbewoners gaan klagen over overlast, worden problemen zichtbaar. Outreachend werken is een preventieve methode waarmee sociale professionals in een vroegtijdig stadium problemen in de wijk kunnen signaleren en aanpakken.

Het handboek Outreachend werken gaat over de vraag hoe (aankomende) sociale professionals achter de voorde...