Zoekfilters

Geen verdere filters gevonden

E-books (10)

27,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Sterk met een vitaal netwerk / Druk 2 (eBook)

empowerment en de sociaal netwerkmethodiek

Digital (delivered electronically) || Maria Scheffers || Coutinho

Binnen zorg en welzijn komt de focus als gevolg van wetgeving meer te liggen op het activeren van het zelfredzame vermogen van burgers en in samenhang daarmee het versterken van het netwerk van burgers. Sterk met een vitaal netwerk beschrijft deze werkwijze vanuit empowerment en de sociaal netwerkmethodiek.

Sterk met een vitaal netwerk geeft op toegankelijke wijze aan hoe hulpverleners hun cliënten (met en zonder beperking) kunnen begeleiden bij vragen en problemen, met het vergroten van hun...

28,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren (eBook)

ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk

Digital (delivered electronically) || Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans & Jolanda Sonneveld || Coutinho

Als jongeren werkelijk hun talenten willen inzetten, is het noodzakelijk dat ze leren wat hun krachten en kansen zijn en hoe ze deze kunnen ontwikkelen. Talentgericht werken met kwetsbare jongeren biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals samen met jongeren aan persoonlijke groei en maatschappelijke participatie kunnen werken. Talentprogramma's zijn van grote betekenis om kwetsbare jongeren te inspireren, te motiveren en samen met hen nieuwe of andere mogelijkheden te creëren.

T...

40,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn / Druk 3 (eBook)

ondersteuning van maatsch. participatie en herstel

Digital (delivered electronically) || Lies Korevaar & Jos Dröes || Coutinho

Mensen met een fysieke, zintuiglijke, cognitieve of psychische beperking kunnen moeite hebben met het functioneren in de maatschappij. Zij worden vaak belemmerd in het vervullen van sociale rollen en in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van maatschappelijke participatie en slaat een brug tussen de maatschappij en de zorg. Zowel zorgprofessionals als sociaal werkers gaan uit van de wensen en eigen kracht van mensen met beperkingen en onders...

23,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Preventie in het sociale domein / Druk 4 (eBook)

toepassingen en achtergronden

Digital (delivered electronically) || Sijtze de Roos & Mart van Dinther || Coutinho

Preventie is steeds belangrijker in een maatschappij die sterk aan verandering onderhevig is. In de publieke sfeer en het sociale domein wordt preventief opgetreden, zoals blijkt uit alcoholvoorlichting voor pubers of uit terrorismepreventie. Van professionals binnen het sociale domein wordt dan ook in toenemende mate verwacht dat zij preventief kunnen denken en handelen.

In Preventie in het sociale domein beschrijven de auteurs op grond van een theoretisch kader hoe professionals preventie ...

23,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Dichterbij de basis (eBook)

methodisch werken in het sociale domein

Digital (delivered electronically) || Gerda van Straten, Margot Scholte & Ard Sprinkhuizen || Coutinho

Dichterbij de basis biedt een methodisch handelingsmodel om te interveniëren in de leefwereld van mensen. Het cyclisch werken dat kenmerkend is voor het sociaal werk wordt op een dynamische wijze ingezet, passend bij wat de situatie op dat moment vraagt en rekening houdend met zowel mogelijkheden als kwetsbaarheden van mensen. Het boek maakt inzichtelijk hoe de sociaal werker in individuele situaties, vanuit het werken met gezinnen en groepen en op het gebied van samenlevingsopbouw, de eigen...

22,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Relatiegerichte begeleiding (eBook)

Digital (delivered electronically) || Barbara Buijten || Coutinho

In de praktijk van sociaal professionals staan menselijke relaties centraal. In het veranderende werkveld ligt de nadruk op het versterken van zelfregie, zelfmanagement, zelfredzaamheid en wederkerigheid bij de cliënt. Een goede verstandhouding tussen professional en cliënt is essentieel om op een menswaardige en tegelijk effectieve manier te werken aan participatie en herstel. Dit boek biedt concrete handvatten aan de sociaal professional om invulling te geven aan relatiegericht werken.

R...

30,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Mensenwerk / Druk 2 (eBook)

oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk

Digital (delivered electronically) || John Bassant & Marianne Bassant-Hensen || Coutinho

Sociaal werk is breed, veelzijdig en complex. En het is mensenwerk. Dat geeft het sociaal werk een heel eigen karakter en maakt het boeiend en uitdagend. De sociaal werker is een bijzondere professional die vanuit een brede basis generalistisch kan werken in een breed en gevarieerd aantal werkvelden.

Mensenwerk biedt een overzicht van de belangrijkste werkvelden in het sociaal werk. Het laat daarmee de grote diversiteit van het sociaal werk zien en geeft tegelijk aan hoe er door sociaal werke...

33,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Creativiteit als uitdaging in sociaal werk (eBook)

de waarde van anders

Digital (delivered electronically) || Paul Beekers, Ruud Kroes & Jan van Rosmalen || Coutinho

Onze samenleving verandert in rap tempo: maatschappelijke zekerheden verdwijnen en burgers voeren steeds vaker de regie over hun eigen zorg en welzijn. Dat stelt grote uitdagingen aan de beroepsuitoefening van sociaal werkers. De sociaal werker van nu kan buiten de bestaande kaders denken en gaat -samen met anderen- op zoek naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Dat vergt creativiteit!

Creativiteit als uitdaging in sociaal werk focust op zowel de individuele creativiteit van sociaal werker...

35,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

De brede basis van het sociaal werk (eBook)

grondslagen, methoden en praktijken

Digital (delivered electronically) || Marcel Spierts, Ard Sprinkhuizen, Margot Scholte, Marc Hoijtink, Ed de Jonge & Lia van Doorn || Coutinho

Sociaal werkers zijn als duizendpoten actief in de samenleving. Ze werken binnen een diversiteit aan organisatorische contexten vanuit een veelheid aan functies. Daarbij werken ze samen met cliënten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Bovenal zijn ze er voor de meest uiteenlopende bevolkingsgroepen waarbij ze worden geconfronteerd met allerhande individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken. In deze complexiteit dreigt het zicht op de gemeenschappelijke basis van het bero...

15,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Mensbeelden (eBook)

oefening in interprofessioneel werken

Digital (delivered electronically) || Suzan Brukx, Matthijs Fleurke, Jolanda Keesom, Kitty Martens, Lucia Tielen & Dorien Voskuil || Coutinho

Interprofessioneel werken is een nieuwe ontwikkeling waarbij welzijnsprofessionals, sociale professionals en zorgprofessionals met elkaar samenwerken. Door situaties vanuit diverse disciplines, invalshoeken en professies te benaderen, ontstaat een integraal mensbeeld. Dat omvat meer dan het delen van opvattingen en waarden. Het betekent ook dat je als professional open staat om de ander te willen begrijpen, samen situaties kritisch kunt beschouwen en samen tot onderbouwde keuzes komt. Daarmee...