Zoekfilters

Auteur
Jakop Rigter (3)
Verschijningsjaar
2017 (4)
2014 (2)
2015 (2)
2019 (2)
Uitgever
Coutinho (5)
Noordhoff (3)

E-books (13)

31,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Praktische psychologie voor Sociaal werk / Druk 1 (e-book)

E-book via Bookshelf || Marjoleine Vosselman, K. Deus & Victor van Geel || Noordhoff

- Benadert psychologische theorieën vanuit de beroepspraktijk van de sociaal werker;

- helpt studenten bij het herkennen en toepassen van theorieën in praktijksituaties;

- bevat uitgebreide introducerende casussen en afsluitende verwerkingsopdrachten.

Psychologie voor Sociaal Werk gaat in op psychologische theorieën die aan de basis liggen van de methodieken die toekomstige sociaal werkers gebruiken. De vraag wat relevant én praktisch toepasbaar is voor hun beroepsuitoefening staat hierbi...

36,00
Direct beschikbaar
+
Bestel

Praktische ontwikkelingspsychologie voor sociaal werk (e-book)

E-book via Bookshelf || V. Landsmeer-Dalm e.a. || Noordhoff

Een sociaal werker komt in aanraking met allerlei mensen met elk hun eigen ontwikkelingsvraagstukken. Om al deze mensen goed te kunnen begeleiden, moeten sociaal werkers kennis hebben van ontwikkelingspsychologie. In Praktische ontwikkelingspsychologie voor sociaal werk staat de praktijk van de sociaal werker centraal, ontwikkelingstheorieën worden direct gekoppeld aan de beroepspraktijk. In ieder hoofdstuk wordt helder omschreven waarom een sociaal werker de betreffende kennis uit de ontwik...

34,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Het palet van de psychologie / Druk 4 (eBook)

stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding

Digital (delivered electronically) || Jakop Rigter

'Het palet van de psychologie' behandelt zeven belangrijke stromingen in de psychologie: de psychoanalyse, het behaviorisme, de humanistische psychologie, de cognitieve psychologie, de systeemtheorie, de omgevingspsychologie en de biologische psychologie.

Van elke stroming komen de geschiedenis, de theoretische begrippen en opvattingen, de recente ontwikkelingen en de toepassingen in hulpverlening en opvoeding aan de orde. De stromingen worden met elkaar vergeleken aan de hand van hun mensbee...

30,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

Psychologie voor de praktijk / Druk 5 (eBook)

Digital (delivered electronically) || Jakop Rigter

Hoe je als hulpverlener of leerkracht praktisch moet handelen is meestal niet eenduidig uit theorieën af te leiden. Ook bij de psychologie wijkt de theorie vaak af van de praktijk. De toekomstige hulpverlener of leerkracht krijgt vele theorieën aangeboden, maar hoe werkt het eigenlijk?

Psychologie voor de praktijk behandelt veel theoretische inzichten maar altijd verbonden met de praktische bruikbaarheid in het werkveld. De student maakt kennis met de vele toepassingsgebieden van de psycho...

45,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen (eBook)

principes, perspectieven en praktijken

Digital (delivered electronically) || Jaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg, Job van 't Veer & Gerdie Kienhorst

Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak een negatieve invloed op het persoonlijk herstel. In een samenleving waarin van alle burgers wordt verwacht dat zij meedoen en naar vermogen bijdragen, is het noodzakelijk aandacht te hebben voor d...

35,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding / Druk 5 (eBook)

een praktijkgericht boek

Digital (delivered electronically) || Jos van der Wal, Jacob de Wilde & Ineke de Mooij || Coutinho

Jongeren ontwikkelen in de adolescentie een eigen identiteit. Ze stellen vragen als 'Wie ben ik?', 'Wat kan ik?' en 'Wat wil ik?' De toenemende individualisering daagt jongeren nog meer uit zélf op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen en zo actief vorm te geven aan hun eigen identiteit. Voor iedereen die met jongeren werkt, is inzicht krijgen in de manier waarop identiteit gestalte krijgt erg nuttig.

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding beschrijft de ontwikkeling van adolesc...

49,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Basisboek psychologie (eBook)

sociaal verbonden

Digital (delivered electronically) || Jakop Rigter || Coutinho

Ons gedrag komt voort uit biologische, psychische en sociale processen. Onderzoek wijst uit dat in al die processen, sociale verbondenheid met andere mensen een centrale rol speelt. Erfelijke aanleg is in deze benadering net zo belangrijk als de werking van onze hersenen en sociale invloeden. Basisboek Psychologie laat zien dat verfijnde mechanismen tot gedrag leidt dat in eerste instantie irrationeel lijkt, maar eigenlijk het resultaat is van een diepe sociale verbondenheid met andere mensen.

De uitgave bespreekt hoe de psychische processen met elkaar samen hangen en welke invloed ze hebben op het sociaal functioneren van mensen, zoals het denken, waarnemen en leren, maar ook motivatie, sociale omgang en communicatie. Voor professionals die veel met andere mensen werken is het belangrijk om te weten waar gedrag door gestuurd wordt en hoe daar invloed op uitgeoefend kan worden. Om het functioneren van de mens te verklaren, komen de rol van onze evolutie en het verschil tussen menselijke vermogens en dat van (sociale) diersoorten en andere organismen regelmatig aan de orde...

30,95
Direct beschikbaar
+
Bestel

Psychische gezondheid (eBook)

gedragsverandering en zelfregulatie bij psychische problematiek

Digital (delivered electronically) || Jaap van der Stel || Coutinho

Waarom is het zo lastig om gedrag te veranderen? Wat kunnen mensen met gedragsproblemen zelf doen om het dagelijks functioneren te verbeteren en hoe kunnen professionals ze hierbij ondersteunen? Psychische gezondheid geeft inzicht in de psychische processen en problemen die een rol spelen bij het veranderen van gedrag. In het boek ligt het accent op zelfregulatie.

Het boek sluit goed aan op de recente ontwikkelingen binnen de psychiatrische hulpverlening om mensen met psychische problemen zel...

33,50
Direct beschikbaar
+
Bestel

IPS werkt! (eBook)

Handboek werken en leren met Individuele plaatsing en steun

Digital (delivered electronically) || Jaap van Weeghel & Harry Michon || Coutinho

Werkgevers zullen de komende jaren meer ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder mensen met een psychische aandoening. De uitgave IPS werkt! is een breed inzetbaar handboek voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van mensen met een psychische aandoening naar (of behoud van) werk of opleiding.

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een bewezen succesvolle methodiek om mensen met een psychische aandoening aan een betaalde baan te helpen en ervoor te zorgen dat zij...

12,99
Direct beschikbaar
+
Bestel

Beren op de weg, spinsels in je hoofd (e-book)

E-book via Bookshelf || Theo IJzermans & Coen Dirkx || Uitgeverij Thema

Piekeren over problemen, ergernissen, gevoelens van onmacht en onrecht. Veel mensen hebben dagelijks te maken met deze bronnen van spanning en onrust. Vaak leggen zij de oorzaak ervan bij de situatie zelf. `Het ligt niet aan ons, denken ze. Dat maakt werken uitputtend in plaats van prettig.

Beter presteren met RET

Een groot deel van de narigheid veroorzaken we echter zelf. Onze manier van denken en fantaseren bepaalt uiteindelijk hoe we ons voelen en hoe we ons opstellen en gedragen. Dit is ...