Zoekfilters

Uitgever
juristnet.nl (2)
Verschijningsvorm
Paperback (12)

Studieboeken (13)

51,50
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 48,93
+
Bestel

Social work, een inleiding

Paperback || Kate Wilson, Gillian Ruch, Mark Lymbery & Andrew Cooper || met inkijkexemplaar

Centraal in het social work staat de relatie tussen social worker en cliënt. Die relatie is het middel waarmee de social worker cliënten kan helpen bij het omgaan met complexe en pijnlijke veranderingen of beslissingen in hun leven. De relatiegerichte benadering is daarom de basis van Social work, een inleiding. Dit boek is een introductie voor bachelorstudenten op het veelomvattende terrein van het social work. Een breed scala aan onderwerpen komt aan de orde, zoals communicatie, wetgeving...

31,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 29,45
+
Bestel

Psychologie van de adolescentie met XTRA

Paperback || Martine Delfos || SWP

Pubers zijn de thermometer van de maatschappij. Door hen in beeld te brengen, krijg je inzicht in de mens en de maatschappij. Psychologie van de adolescentie is gebaseerd op nieuwe inzichten – biologisch, psychologisch, pedagogisch – die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen, zonder de bestaande kennis te verwaarlozen. In dit boek komt de normale psychologische ontwikkeling tijdens de prepuberteit, puberteit en adolescentie aan de orde, maar er is ook aandacht voor scheid...

15,00
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,25
+
Bestel

Versterkende gesprekken

Van monoloog naar dialoog tot multiloog emancipatoire gesprekken rond zorg en welzijn

Paperback || Wouter van de Graaf, Mark Janssen & Heinz Mölders || Uitgeverij Tobi Vroegh

Emancipatoire gesprekken rond zorg en welzijn. Het boek is geschreven voor een breed publiek. Zowel voor de geïnteresseerde deelnemer als voor alle professionals.

In dit boek zijn vijf gespreksvormen samengebracht:

het Socratisch Gesprek,

de Interculturele Dialoog,

het Moreel Beraad,

de Multiloog en

de Eigen Kracht-conferentie

Deze gespreksvormen gaan alle uit van de eigen denkkracht van de deelnemers. Daarmee sluiten ze goed aan bij ontwikkelingen in de (geestelijke) gezondheidszorg en welz...

14,20
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 13,49
+
Bestel

juristnet handboeken praktijk opleiden

onderwijskwaliteit

Paperback || Gerard M. van Duin

Een opleider heeft drie hulpbronnen tot zijn beschikking de faciliteiten, de opleiders en het management. Los van de organisatie van een opleidingsinstituut hebben we te maken met de groepsorganisatie van de opleider. In dit boek gaat het om de opleider waarin we moeten ontdekken op welke wijze men effectief gebruik maakt van faciliteiten. De wijze waarop men gebruik maakt van deze faciliteiten en van de di-dactische klasse en de manier waarop men door gebruikmaking van deze faciliteiten on...

34,90
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 33,16
+
Bestel

Bedrijfsethiek en MVO voor HBO, 5e druk / Druk 5

Hardcover || Jan de Leeuw & Jacinta Kannekens || met inkijkexemplaar

Zie ook: www.damon.nl/hboBedrijfsethiek en MVO voor HBO is ontwikkeld om de ontwikkeling van morele competenties in het hoger beroepsonderwijs te ondersteunen. Dit boek is vooral gericht op de volgende onderwijstypes: hoger economisch onderwijs; hoger technisch onderwijs; hbo personeel en arbeid/HRM; hoger hotel onderwijs; hoger toerisme onderwijs; hoger educatief onderwijs, mens- en maatschappijwetenschappen.De methode begint met een inleidend hoofdstuk over ethiek. Vervolg...

13,13
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 12,47
+
Bestel

juristnet handboeken praktijk Communiceren een vak apart

handboek praktijk

Paperback || G.M. van Duin || juristnet.nl

De communicatie en de wijze van communiceren met de juiste grondhouding is nog belangrijker dan het tot op de punt en komma kunnen boek-houden. Communicatie is niet zoals veel mensen denken altijd en overal bereikbaar zijn en overal op reageren. U moet als dienstverlener, zeker indien u veel dossiers te beheren heeft, prioritei-ten stellen en belangrijke zaken laten voorgaan op overige zaken die wat langer kunnen blijven liggen. U moet zich niet laten leiden door de waan van alledag en ieder ...

13,08
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 12,43
+
Bestel

juristnet handboeken praktijk Goed opdrachtnemerschap

aansprakelijkheid bij tekortkoming

Paperback || GM van Duin

Aan professionals worden eisen gesteld ten aan-zien van de professionele zorgvuldigheid jegens hun clienten. Men moet ten opzichte van zijn clienten de zorgvuldigheid van een redelijk be-kwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht nemen.

Wat deze zorgplicht jegens clienten inhoudt is weer sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

In het aansprakelijkheidsrecht geldt het beginsel dat een ieder jegens anderen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedragingen. Een ieder heeft rec...

14,01
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 13,31
+
Bestel

juristnet handboeken praktijk Arbeidsrecht Handboek praktijk

Paperback || G.M. van Duin

Arbeidsrecht blijft door de voortdurende verandering en flexibilisering en door de wijze waarop sommige werkgevers ermee omgaan in het nieuws en in de belangstelling staan. Arbeidsrecht vormt een onderdeel van enkele cursussen. Dit handboek is een cursusboek van Juristnet.nl en is als zodanig te gebruiken. Het vormt tevens een leidraad voor juristen arbeidsrecht. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als wordt...

15,73
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 14,94
+
Bestel

juristnet handboeken praktijk psychopaten met succes lesboek praktijk

Paperback || GM van Duin

In 2005 namen de psychologen Belinda Board en Katarina Fritzon van de universiteit van Surrey interviews en persoonlijkheidstests af van directieleden in het verenigd koninkrijk en vergeleken de resultaten met die van criminele psychiatrische patiënten van het Broadmoor ziekenhuis. Zij vonden dat drie uit elf van de persoonlijkheidsstoornissen meer voorkwamen bij deze directieleden dan bij de gestoorde criminelen. Zij beschreven de zakenlieden als zijnde succesvolle psychopaten en de crimine...

Niet beschikbaar

Schuldhulpverlening SHV module 1

Paperback || GM Duin || juristnet.nl || met inkijkexemplaar

Het nieuwe wetsvoorstel heeft als doel een effectievere gemeentelijke schuldhulpverlening. Een belangrijke maatregel om dit te bereiken is het wettelijk inbedden van de taak van gemeenten op het terrein van de integrale schuldhulpverlening. Dit betekent dat er bij schuldhulpverlening niet alleen aandacht moet zijn voor het oplossen van de financiële problemen van een cliënt maar ook voor eventuele omstandigheden die op enigerlei wijze in verband kunnen staan met de financiële problemen, zo...