Studieboeken (26)

48,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 46,50
+
Bestel

Van kleutertekening tot schrijven

Paperback || M. Keulen & C. van Eerd-Smetsers || Noordhoff

Van kleutertekening tot schrijven is een eigentijds standaardwerk over de schrijfontwikkeling van kinderen op de basisschool. Het boek sluit qua vorm en inhoud naadloos aan op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijsveld. Het is in eerste instantie bedoeld voor pabostudenten, maar is ook heel geschikt voor de opleiding Speciaal Onderwijs en Interne begeleiding.

Het boek valt op door de glasheldere indeling waardoor het bijzonder praktisch en werkbaar is voor student en docent. Inhoudelijk m...

91,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 87,35
+
Bestel

Praktijkaspecten vastgoed / Druk 7

Hardcover || F.J.M. de Kousemaeker & M.A.J.C.M. van Agt || Noordhoff

Praktijkaspecten vastgoed beleefde, aanvankelijk onder de naam Onroerend Goed, al zes eerdere drukken. Nadat de zes eerdere drukken zijn verschenen onder de hoofdredactie van Frits de Kousemaeker, komt deze zevende druk uit onder de hoofdredactie van Frits de Kousemaeker en Michel A.J.C.M. van Agt tezamen.

Bij deze nieuwste druk ligt het accent op praktijkgerichtheid. Het boek heeft 16 hoofdstukken en is geschreven door 26 auteurs. Voor het schrijven van de diverse hoofdstukken zijn vooral pra...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

De leraar taalvaardig

13 praktische taaldoelen voor studenten aan de PABO

Paperback || R. Berends & Harry Paus || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Een leraar basisonderwijs staat voortdurend in interactie met zijn leerlingen.

Hij voert gesprekken met kinderen, hij vertelt verhalen, leest voor, geeft mondelinge opdrachten en instructies, vaak met een schrifte-lijke ondersteuning. Hij beoordeelt ook teksten, herschrijft ze soms zelfs om ze toegankelijk te maken voor zijn leerlingen. Hij formuleert schriftelijke vragen en opdrachten en schrijft commentaren en evaluaties bij het werk van kinderen.

Een moderne leraar basisonderwijs communicee...

45,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 42,75
+
Bestel

Management in Society Ethics & Business

Paperback || R.J.M. Jeurissen || Gorcum b.v., Koninklijke Van

"Today, being designated a ‘good company’ entails not only striving for continuity and profitability, but also having an eye on integrity and social responsibility.

Companies are increasingly called to account on their role in society and their environmental impacts.

Public debates and stakeholder dialogues on these issues abound. Societies are becoming more complex, and companies are constantly confronted with new dilemmas, resulting from new scientific and technological developments and g...

79,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 75,53
+
Bestel

Management 7e editie / Druk 2

Paperback || J.R. Schermerhorn || Academic service

Het boek is bestemd voor alle HBO- en WO-studenten die een managementfunctie ambiëren.

Het staat vast dat de huidige organisatieomgeving sterk aan verandering onderhevig is. Om de veranderingen bij te benen dient u op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Zorg dat u de aansluiting niet mist

en bestudeer John Schermerhorns boek Management. Dan leert u de kennis en vaardigheden die organisaties nodig hebben om te slagen. Geen enkel ander managementstudieboek sluit beter aan op de h...

35,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,73
+
Bestel

Enterprise Resource Planning / druk 1

Paperback || M. Sumner

MARY SUMNEREnterprise Resource PlanningSystemen voor enterprise resource planning (ERP) helpen organisaties de bedrijfsvoering te optimaliseren en de concurrentiekracht te vergroten. Voor een succesvolle implementatie van ERP is een combinatie van vaardigheden en kennis essentieel.Dit boek beschrijft de juiste instrumenten die nodig zijn om de ontwikkeling, planning en implementatie van ERP-systemen succesvol te laten verlopen. Het begint met een brede introductie van ERP. Daarna worden de ER...

15,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,73
+
Bestel

Selfassessmentpakket 3.0

Digitaal || S.p. Robbins || Pearson Benelux B.V.

Self-assessmentpakket 3.0 is de toegangscode tot het gelijknamige online programma. Dit programma bestaat uit 51 valide tests waarmee je kunt uitvinden wat je weet, welke levens- en werkinstelling je hebt en welke vaardigheden, talenten en interesses je bezit. De scores worden toegelicht en in een breder kader geplaatst door Stephen P. Robbins. Door de validiteit en professionaliteit onderscheidt het programma zich van de schijnbaar vergelijkbare tests die via internet verkrijgbaar zijn. Na a...

37,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 35,15
+
Bestel

Denken over kunst / druk 4

Een inleiding in de kunstfilosofie

Hardcover || A.A. Van den Braembussche

Dit boek biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorie uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht. Denken over kunst maakt het verband duidelijk tussen kunstfilosofie en de kunstwereld, en presenteert een zo objectief mogelijke weergave van de stand van zaken binnen het esthetisch denken.

De inzichten en theorie die in dit boek aan bod komen, worden ge ustreerd aan de...

27,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,65
+
Bestel

Ethiek voor techniek en ICT

Paperback || Pierre Winkler & M. van Kemenade || Coutinho

Ethiek

voor techniek en ICT

De laatste decennia is het besef sterk toegenomen dat het bedrijfsleven een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast heeft het bedrijfsleven echter ook de verantwoordelijkheid winst te maken. Organisatie-ethiek is bij uitstek het vak dat methodes geeft om die verantwoordelijkheden succesvol te combineren.

In dit boek wordt de organisatie-ethiek besproken voor de sectoren techniek en ICT. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties in ...

19,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 18,05
+
Bestel

Institutionele economie / Druk 2

Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken

Paperback || C.A. Hazeu

Institutionele.

economie

In de economische theorie wordt vaak uitgegaan van een consument, een producent of een overheid die verschillende keuzemogelijkheden tegen elkaar afweegt om zo tot de beste beslissing te komen. Zo eenvoudig is net meestal niet, want economisch handelen wordt ook beïnvloed door allerlei instituties, organisaties, vaste gewoontes en gedragscodes. Bovendien is er vaak sprake van onvolledige informatie en gedragen de economische actoren zich niet altijd rationeel. Juist al...