Zoekfilters

Verschijningsvorm
Paperback (12)

Studieboeken (13)

74,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 70,30
+
Bestel

Automatiserings- techniek 6MK (Kernboek)

Paperback || A. de Bruin || ThiemeMeulenhoff bv

Sinds eind jaren negentig is Transfer de methode voor techniekopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs, zoals elektrotechniek, werktuigbouwkunde en mechatronica.

De ontwikkelingen in de techniek staan niet stil. Daarom is dit boek in samenwerking met diverse bedrijven herzien. Daarbij is door de auteurs een zorgvuldige afweging gemaakt tussen basiskennis, verdiepende kennis en actualiteit.

Transfer is ontwikkeld volgens de actuele inzichten in het zelfstandig leren en werken. Aan de ha...

98,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 93,58
+
Bestel

Bouwproducten / Druk 3

vervaardiging toepassing onderhoud hergebruik

Hardcover || A. Blaazer e.a. || ThiemeMeulenhoff bv

De uitgave Bouwproducten behandelt alle bouwmaterialen op basis van hun levenscyclus en beschrijft tevens de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van toepassing, levensduur en milieu.

67,70
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 64,32
+
Bestel

Jellema Inleiding - Deel 1 / Druk 3

Paperback || I.R. Pijpers || ThiemeMeulenhoff bv

Jellema deel 1 Inleiding Bouwnijverheid is het inleidende deel van de serie Jellema Hogere Bouwkunde. Het boek behandelt alle facetten van de bouwbranche, zoals structuren, processen, regelgeving, partijen en organisatie- en samenwerkingsvormen.

63,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 59,85
+
Bestel

Jellema Onderbouw - Deel 2

Paperback || H.L. Jansen & V. Lubber || ThiemeMeulenhoff bv

Onderbouw is het eerste deel van de reeks Bouwtechniek.

Dit boek behandelt de aspecten voor het ontwerpen en uitvoeringen van funderingen. Het boek besteedt ook aandacht aan bodemverontreiniging en sanering.

Nieuw in de 3e druk:

- Verwerking van Eurocodes

- Nieuwe figuren en berekeningen

- Uitbreiding van de beschreven funderingssystemen

79,60
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 75,62
+
Bestel

Jellema Draagstructuur - Deel 3 / Druk 3

Paperback || H. Brinksma || ThiemeMeulenhoff bv

Jellema deel 3 Draagstructuur uit de reeks Bouwtechniek behandelt de constructieve onderdelen van gebouwen. Alle voorkomende dragende elementen en de verbinding tussen vloeren door middel van trappen en hellingen worden beschreven.

66,10
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 62,80
+
Bestel

Jellema Omhulling - Deel 4B / Druk 3

Paperback || J. Reijmers || ThiemeMeulenhoff bv

Beschreven wordt met welke technische eisen rekening gehouden moet worden bij de keuze van een gevel. Gevelonderhoudsinstallaties worden in een apart hoofdstuk besproken.

- Actuele kennisbron

- Praktijkgerichte methode van aanpak

- Ondersteunt zelfstandig werken

- Geschikt voor projectonderwijs.

79,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 75,05
+
Bestel

Jellema Installaties - Deel 6A / Druk 3

Paperback || Hogeling, J.J.N.M. || ThiemeMeulenhoff bv

Jellema deel 6A Installaties - Elektrotechnisch behandelt de meest voorkomende elektrotechnische en sanitaire installatiesystemen en de eisen die bij de toepassing daarvan in het bouwkundig proces gesteld worden.

69,80
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 66,31
+
Bestel

Jellema Installaties - Deel 6B / Druk 3

Paperback || Zanten, J.H. van || ThiemeMeulenhoff bv

Jellema deel 6B Installaties - Werktuigbouwkunde laat zien hoe het evenwicht tussen gebruikerseisen en energiegebruik kan worden gevonden. Het behandelt zowel bouwfysisch gedrag als werktuigbouwkundige- en gasinstallatieconcepten.

79,60
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 75,62
+
Bestel

Jellema Utiliteitsbouw - Deel 9

Paperback || M.W. Kamerling e.a. || ThiemeMeulenhoff bv

Utiliteitsbouw uit de reeks Bouwmethoden behandelt vanaf het ontwerpstadium de gehele bouwmethodiek voor dit soort gebouwen.

Daarbij komt zowel laagbouw als verdiepingbouw en hoogbouw aan de orde, elk met zijn specifieke problemen die bepalend zijn voor het ontwerp.

Nieuw in de derde druk:

- Meer en betere illustraties

- Geactualiseerde berekeningen

- Actualisering van het onderdeel over interne en externe belastingen

- Nieuwe warmteweerstandswaarden (woningbouwnormen 2012)

- Nieuwe Eurocodes

- Nieuwe milieunormen voor bet...

71,40
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 67,83
+
Bestel

Jellema Contracteren - Deel 11 / Druk 3

Paperback || Duijn, M. van || ThiemeMeulenhoff bv

Jellema deel 11 Contracteren uit de reeks Bouwproces beschrijft de wijze waarop de contractvorming ten behoeve van een bouwproject plaatsvindt. Zowel de traditionele methode van contracteren als andere methoden komen aan de orde.