Zoekfilters

Geen verdere filters gevonden

Studieboeken (3)

16,95
Levertijd: 7 dagen
met 5% korting 16,10
+
Bestel

Algebra voor leerlingen van 12 tot 16 jaar: Voor de lerarenopleiding

José Faarts e.a. || Ten Brink Uitgevers

Dit boek, dat bedoeld is voor gebruik op de 2e graads lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, gaat over het leerstofgebied Algebra voor leerlingen van 12 tot 16 jaar.

Het boek is bedoeld als werkboek. Elke paragraaf bevat een aantal opdrachten. Soms zijn de opdrachten gericht op het (wiskundig) niveau van de student. Dat is dan vrijwel altijd bedoeld als instap in de problematiek. Vaak moet er in schoolboeken worden gekeken om verdere mogelijkheden te zien en te beoordelen. Daarnaast geeft h...

16,95
Levertijd: 6 dagen
met 5% korting 16,10
+
Bestel

Wiskundeonderwijs in de basisvorming

Een didactische ruggesteun voor wiskundedocenten

Paperback || Bram Lagerwerf || Ten Brink Uitgevers

In overleg met de auteur, Bram Lagerwerf, is besloten het boek opnieuw uit te geven, in de serie boeken van APS-Wiskunde voor wiskundedocenten. Wij zijn verheugd dat dit werk op deze manier verkrijgbaar blijft voor (aanstaande) wiskundeleraren.

De inhoud is op dit moment relevanter dan ooit. Er bestaat een toenemende aandacht voor de basisvorming als voorbereiding op het vmbo en de tweede fase van havo en vwo. De thema’s die daarbij van belang zijn, zoals samenwerken in de klas, een onderzo...

12,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 12,30
+
Bestel

Toetsen van Wiskunde

Aad Monquil e.a. || Ten Brink Uitgevers

Dit werkboek heeft als doel om het resultaat van wiskundelessen zo effectief mogelijk te kunnen toetsen. We richten ons daarbij op toetsen die aan het eind van een leerproces van één of twee hoofdstukken onderzoeken of de leerlingen de doelstellingen hebben gehaald en op het beoordelen van deze resultaten met een cijfer. We leren toetsvragen kritisch te bekijken, toetsvragen te maken en precies te koppelen aan de doelstellingen die in de leerstof worden nagestreefd, en we kijken naar het no...