Zoekfilters

Verschijningsjaar
2019 (5)
2017 (4)
2015 (3)
» Toon alle opties (2)
2016 (3)
2021 (3)
Verschijningsvorm
Paperback (20)
Hardcover (2)

Studieboeken (22)

56,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 53,20
+
Bestel

Heron-reeks Hematologie / Druk 2

Paperback || Hoffman || Syntax Media

Deze tweede druk komt deels overeen met de eerste. Maar om het boek aan te passen aan de huidige stand van de wetenschap en de technologie zijn er toch diverse belangrijke wijzigingen aangebracht. Zo is hoofdstuk 21 helemaal aangepast aan de nieuwste richtlijnen voor immuuntypering van maligne hematologische ziekten. De hoofdstukken 23 en 24 hebben veel vernieuwingen ondergaan die zijn ingegeven door de zich snel uitbreidende inzichten op het gebied van (patho)fysiologie van trombocyten, stol...

25,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,75
+
Bestel

Wiskunde voor Bachelor & Master: Basiskennis en basisvaardigheden

Paperback || Anne Kaldewaij & Arjen Valstar || Syntax Media

Dit boek lost de aansluitingsproblemen op in het hoger onderwijs op het gebied van wiskunde. Je leert er goed mee rekenen en met formules omgaan. Het biedt zonder poespas en in een toegankelijke schrijfstijl een gedegen basis voor een succesvolle studie in het hoger onderwijs.

Door adequate uitleg, vele voorbeelden en opgaven wordt de student stap voor stap naar een hoog niveau geleid. Je kunt het boek geheel zelfstandig doorwerken. De antwoorden van de opgaven zijn achter in het boek opgeno...

52,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 49,88
+
Bestel

Klinische chemie en hematologie voor analisten - Deel 2 / Druk 2

Paperback || E. ten Boekel & B.A. de Boer || Syntax Media

Dit boek is, evenals deel 1, bestemd voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De leerstof in de boeken voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opleiding voor een analist werkzaam in een klinisch chemisch en hematologisch routinelaboratorium. De twee delen vormen bovendien een uitstekend naslagwerk voor analisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In deze tweede druk is de tekst geactualiseerd en zijn casussen toegevoegd. De hoofdstukken Basis van de praktische bloedtra...

31,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 29,45
+
Bestel

Wiskunde voor bachelor en master Differentiaalrekening en integraalrekening

Paperback || Anne Kaldewaij & Arjen Valstar || Syntax Media

Dit boek vormt met deel 1 de basis van de nieuwe serie `Wiskunde voor bachelor en master'. Beide delen bieden samen de basiswiskunde voor veel technische en exacte HBO-opleidingen en universitaire studies. Dit deel behandelt vooral de onderwerpen differentiƫren, integreren, limieten, functies van meer variabelen en complexe getallen. Met dit zonder poespas geschreven boek kunnen studenten hun wiskundekennis vlot op het juiste niveau brengen. Het sluit aan op het wiskunde B-programma van havo...

26,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,18
+
Bestel

Wiskunde voor bachelor en master Differentiaalrekening en integraalrekening Uitwerkingen

Hardcover || Anne Kaldewaij & Arjen Valstar || Syntax Media

Dit is het uitwerkingenboek bij deel 2 `Differentiaalrekening en integraalrekening' in de reeks `Wiskunde voor bachelor en master'.

27,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 26,13
+
Bestel

Exact communiceren / Druk 7

Paperback || R. van der Laan || Syntax Media

Dit boek is samengesteld voor studenten van het middelbaar en hoger technisch onderwijs en van het wetenschappelijk onderwijs om als leidraad te dienen bij de schriftelijke en mondelinge communicatie over natuurwetenschappelijk onderzoek.

Gekozen is voor een indeling in schriftelijke en mondelinge communicatie. Algemene rapportagetechniek en het maken van een labjournaal en meetrapport komen aan de orde. Hierbij worden ook vele taalkundige richtlijnen gegeven en wordt het maken van goede figu...

29,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,03
+
Bestel

Vectorrekening en matrixrekening

Paperback || Anne Kaldewaij || Syntax Media

In dit vierde deel uit de reeks `Wiskunde voor bachelor en master' komen vectorrekening en matrixrekening met hun toepassingen in verschillende disciplines aan bod. De eerste vijf hoofdstukken bevatten de basiskennis die nodig is om effectief met vectoren en matrices te kunnen rekenen. In de laatste twee hoofdstukken wordt deze kennis toegepast op verschillende gebieden.

Net als in de voorafgaande delen van de reeks is er een uitgebreide collectie opgaven waaruit de docent een gerichte keus ...

26,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,18
+
Bestel

Vectorrekening en matrixrekening

Uitwerkingen

Paperback || Anne Kaldewaij || Syntax Media

Dit is het uitwerkingenboek bij deel 4 Vectorrekening en matrixrekening van de serie `Wiskunde voor bachelor en master'.

Alle opgaven uit het leerboek worden in dit uitwerkingenboek volledig en didactisch uitgewerkt.

26,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,18
+
Bestel

De Laplace-transformatie met toepassingen

Paperback || Anne Kaldewaij || Syntax Media

In dit vijfde deel uit de reeks Wiskunde voor bachelor en master komt de Laplace-transformatie met toepassingen aan bod. Het boek biedt een toegankelijke behandeling van de Laplace-transformatie en een uitstekende basis voor het gebruik ervan in technische disciplines, zoals onder andere in de meet- en regeltechniek, en in mechanische en chemische processen.

Iedere docent kan een leerpad maken van de theorie met daarbij een eigen keuze uit de geboden toepassingen.

Net als de andere delen van...

52,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 49,40
+
Bestel

Biologie voor analisten / Druk 7

Paperback || E.M. van Hove & H.C. de Rijk || Syntax Media

Het bekende biologieleerboek voor analisten is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van DNA en van milieuproblematiek. Zo wordt nu de revolutionaire DNA-techniek CRISPR-cas behandeld en is er meer aandacht voor de koolstofkringloop en de stikstofkringloop.

Vanwege de overlap is het hoofdstuk Infectieziekten geĆÆntegreerd in het hoofdstuk Immunologie, met daarin een paragraaf over het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2.

Verder bevat deze druk meer afbeeldingen en is de taxonomie aangep...