Studieboeken (19)

24,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 23,28
+
Bestel

Wiskunde voor Bachelor & Master: Basiskennis en basisvaardigheden

Paperback || Anne Kaldewaij & Arjen Valstar || Syntax Media || met inkijkexemplaar

Dit boek lost de aansluitingsproblemen op in het hoger onderwijs op het gebied van wiskunde. Je leert er goed mee rekenen en met formules omgaan. Het biedt zonder poespas en in een toegankelijke schrijfstijl een gedegen basis voor een succesvolle studie in het hoger onderwijs.

Door adequate uitleg, vele voorbeelden en opgaven wordt de student stap voor stap naar een hoog niveau geleid. Je kunt het boek geheel zelfstandig doorwerken. De antwoorden van de opgaven zijn achter in het boek opgeno...

52,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 49,40
+
Bestel

Klinische chemie en hematologie voor analisten - Deel 1 / Druk 2

Paperback || E. ten Boekel & B.A. de Boer || Syntax Media || met inkijkexemplaar

Dit boek is, evenals deel 2, vooral bedoeld voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De leerstof in de boeken voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opleiding voor een analist werkzaam in een klinisch chemisch en hematologisch routinelaboratorium. De boeken vormen bovendien een uitstekend naslagwerk voor analisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In deze tweede druk zijn vrijwel alle hoofdstukken aangepast en/of geactualiseerd en is ook een groot deel van de afbeeld...

52,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 49,40
+
Bestel

Klinische chemie en hematologie voor analisten - Deel 2 / Druk 2

Paperback || E. ten Boekel & B.A. de Boer || Syntax Media || met inkijkexemplaar

Dit boek is, evenals deel 1, bestemd voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau. De leerstof in de boeken voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de opleiding voor een analist werkzaam in een klinisch chemisch en hematologisch routinelaboratorium. De twee delen vormen bovendien een uitstekend naslagwerk voor analisten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

In deze tweede druk is de tekst geactualiseerd en zijn casussen toegevoegd. De hoofdstukken Basis van de praktische bloedtra...

27,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,65
+
Bestel

Exact communiceren / Druk 7

Paperback || R. van der Laan || Syntax Media || met inkijkexemplaar

Dit boek is samengesteld voor studenten van het middelbaar en hoger technisch onderwijs en van het wetenschappelijk onderwijs om als leidraad te dienen bij de schriftelijke en mondelinge communicatie over natuurwetenschappelijk onderzoek.

Gekozen is voor een indeling in schriftelijke en mondelinge communicatie. Algemene rapportagetechniek en het maken van een labjournaal en meetrapport komen aan de orde. Hierbij worden ook vele taalkundige richtlijnen gegeven en wordt het maken van goede figu...

46,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 43,70
+
Bestel

Heron-reeks Chromatografie / Druk 3

Paperback || R.S. Deelder, G.J. de Jong & J.H.M. van den Berg || Syntax Media

Chromatografische technieken en analyses worden in ieder modern laboratorium dagelijks op ruime schaal toegepast. Tegenwoordig worden hiervoor vaak geautomatiseerde instrumenten gebruikt. Kennis van de theoretische achtergronden en inzicht in de technieken blijft echter noodzakelijk voor een goede methode-ontwikkeling en voor efficiënt gebruik van de apparatuur. Dit beknopte leerboek verschaft deze achtergrondkennis.

Door een goede selectie uit de inhoud van dit boek kan zowel de doorsnee an...

36,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 34,68
+
Bestel

Praktische stralingshygiëne / Druk 8

Hardcover || J van den Eijnde & L Roobol || Syntax Media || met inkijkexemplaar

Dit boek geeft inzicht in de gevaren van ioniserende straling en helpt de lezer die gevaren in de werksituatie te beheersen. Het is bedoeld voor medewerkers in laboratoria en in een medische setting en voor de betreffende toezichthoudend deskundigen. Voor de andere toezichthoudend deskundigen biedt het boek praktische basiskennis.

Deze 8e druk behandelt de regelgeving volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van 2018. Het bevat ook een uitgebreid nieuw hoofdstuk over me...

49,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 46,55
+
Bestel

Chemometrie / Druk 4 (Heruitgave)

Paperback || J.P.M. Andries || Syntax Media || met inkijkexemplaar

Chemometrie is een nieuwe discipline binnen de chemie die zich in de analytische chemie een belangrijke plaats heeft weten te veroveren. Door toepassing van chemometrische technieken kan de kwaliteit van chemisch onderzoek worden verbeterd en kan er meer informatie worden verkregen uit de grote hoeveelheden data die tegenwoordig door moderne analyse-instrumenten in de laboratoria worden gegenereerd.

Sinds het verschijnen van de voorgaande drukken van dit boek hebben er belangrijke ontwikkeli...

27,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 26,13
+
Bestel

Basisprincipes van de PCR / Druk 3

Paperback || C.C. Orelio & M.J. Plug || Syntax Media || met inkijkexemplaar

De PCR-techniek heeft een revolutie in de moleculaire biologie ontketend en heeft tegenwoordig in verschillende laboratoria in uiteenlopende vakgebieden een vaste plaats ingenomen. Dit toegankelijke en rijk geïllustreerde boek vat alles samen wat je over de moderne PCR-praktijk moet weten.

Niet alleen de fasen van de PCR-reactie, de functie van de PCR-componenten en de ontwikkeling van de PCR-primers, maar ook de nucleïnezuur-isolatie en de analyse van PCR-producten worden besproken. Daarna...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

Veiligheid in het laboratorium / Druk 6

Paperback || H. Kramers-Pals e.a. || Syntax Media || met inkijkexemplaar

deze nieuwe druk is de wet- en regelgeving aangepast aan de actuele stand van zaken. Dit leerboek beoogt het onderwijs in veiligheid te ondersteunen en besteedt veel aandacht aan een didactisch verantwoorde opzet. De aangeboden informatie is duidelijk gestructureerd en biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten. Het boek is ook in de beroepspraktijk uitstekend bruikbaar.

Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaan in op algemene veiligheidskennis waarov...