Zoekfilters

Verschijningsjaar
2016 (5)
2017 (2)
2018 (2)
2019 (2)
Verschijningsvorm
Paperback (13)

Studieboeken (14)

71,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 68,35
+
Bestel

Handboek Human Resources Development

organiseren van het leren

Paperback || Joseph Kessels & Rob Poell || Bohn Stafleu van Loghum

Meer dan ooit bestaat er op het ogenblik belangstelling voor de vraagstukken die samenhangen met werken en leren, in het bijzonder nu niemand meer de koers in de richting van een kenniseconomie betwist: het nieuwe werken bestaat niet zonder leren. De aandacht voor het leren op en rond de werkplek is alleen maar toegenomen, waarbij we duidelijke accenten zien rond netwerken, talentontwikkeling en zelfsturing in de professionele ontwikkeling. De redactie van dit Handboek heeft het vakgebied ann...

49,99
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 47,49
+
Bestel

Pedagogiek in beeld / Druk 3

een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Paperback || M.H. van IJzendoorn & L. van Rosmalen || Bohn Stafleu van Loghum

Pedagogiek in beeld biedt een kijkje in de wetenschappelijke keuken van de pedagogiek en is daarmee een inleiding in de studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Het boek geeft een helder beeld van enkele belangrijke uitkomsten van pedagogisch onderzoek in Nederland en laat zien hoe die resultaten tot stand zijn gekomen. Daarbij komen de belangrijkste werkvelden aan bod: algemene pedagogiek, gezinspedagogiek, orthopedagogiek, leerproblemen en onderwijspedagogiek. Concrete voorbeelden ...

61,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 58,85
+
Bestel

Psychiatrie voor de sociaal werker + StudieCloud / Druk 2

Paperback || C. Blanken e.a. || Bohn Stafleu van Loghum

In dit boek worden de meest voorkomende psychiatrische stoornissen beschreven conform de DSM-5-classificatie. Bij elke stoornis wordt ingegaan op de bejegening en begeleiding van de cliënt en zijn naaste omgeving, geïllustreerd met levendige casuïstiek. Het boek biedt daarmee zowel een theoretische basis als een praktische handreiking voor studenten en hbo-professionals sociaal werk.

77,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 74,05
+
Bestel

De gereedschapskist van de sociaal werker / Druk 5

Multimethodisch sociaal werk

Paperback || H.J. de Mönnink || Bohn Stafleu van Loghum

Dit boek biedt een degelijke gereedschapskist voor sociaal werkers, gebaseerd op het multimethodisch sociaalwerkmodel . Sociale professionals zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en sociaal agogen kunnen met deze gereedschapskist systematisch werken met de eigen kracht van de cliënt en diens omgeving. De op kracht gerichte multimethodische aanpak wordt onderbouwd door de PIE-Empowerment-theorie; zij biedt de wetenschappelijke onderbouwing voor het werken aan meetbare result...

66,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 63,60
+
Bestel

Volksgezondheid en gezondheidszorg + StudieCloud / Druk 8

Paperback || Johan P. Mackenbach e.a. || Bohn Stafleu van Loghum

Hoe heeft de gezondheid van de wereldbevolking zich de afgelopen decennia ontwikkeld, en hoe is de situatie in Nederland in vergelijking met andere landen? Wat zijn de belangrijkste gezondheidsrisico’s, nu en in de komende jaren? Wat is de bijdrage van preventieve en curatieve gezondheidszorg aan onze gezondheid en hoe kan die verder worden verbeterd? Wat houdt de stelselwijziging in de Nederlandse gezondheidszorg eigenlijk in? Deze en veel andere vragen worden in dit boek helder geanalysee...

23,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 22,75
+
Bestel

Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar / Druk 2

Hardcover || Elly Singer & Loes Kleerekoper || Bohn Stafleu van Loghum

Pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Daar is iedereen het inmiddels over eens. Opvang = opvoeden. Dit vraagt om een pedagogiek die specifiek voor kindercentra ontwikkeld is.

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar:

- inspireert en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk;

- vormt de basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra;

- maakt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toeganke...

41,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 39,85
+
Bestel

Toetsen in het hoger onderwijs / Druk 4

Paperback || Henk van Berkel e.a. || Bohn Stafleu van Loghum

Dit boek geeft een breed overzicht van toets- en beoordelingsvormen in het hoger onderwijs. Ook beschrijft het verschillende aspecten van toetsen en het toetsproces. Het boek geeft handreikingen en praktijkvoorbeelden. Daarmee is het een praktische en inspirerende informatiebron voor opleidingen, examencommissies, toetscommissies en (aankomende) docenten.  In deze vierde druk staan nieuwe hoofdstukken over onder meer de kwaliteitspiramide, het samenwerken bij toetsontwikkeling, het toets...

36,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 35,10
+
Bestel

De organisatie als hulpmiddel / Druk 6

Paperback || Klaas Schermer || Bohn Stafleu van Loghum

Dit boek geeft studenten een helder beeld van de structuur en werkwijze van organisaties in de zorg- en welzijnssector. Het is een nuttig hulpmiddel voor hbo-studenten die op stage gaan of hun eerste baan beginnen in deze sector: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal-Pedagogische Hulpverlening, Sociaal-Juridische Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde, Management in de zorg, Fysiotherapie, Logopedie en andere vormen van hulp- of dienstverlening.Een greep uit de beha...

28,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 27,50
+
Bestel

De capabilitybenadering in het sociaal domein

Een praktijkgerichte kennismaking

Paperback || Michel Tirions e.a. || Bohn Stafleu van Loghum

Dit boek biedt studenten, professionals en onderzoekers in het sociaal domein een kennismaking met de theorie en praktijk van de capabilitybenadering. In deze wetenschappelijk onderbouwde benadering, ontwikkeld door de econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen en de filosofe Martha Nussbaum, staat de bevordering van de kwaliteit van leven centraal. Uitgangspunt is de concrete leefsituatie van mensen. Het eerste deel van het boek introduceert de capabilitybenadering en vertaalt deze n...

23,95
Levertijd: 3 dagen
met 5% korting 22,75
+
Bestel

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar / Druk 3

Paperback || L. Schreuder, M. Boogaard, e.a. || Bohn Stafleu van Loghum

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang (bso) hebben een belangrijke rol in het leven van schoolkinderen die gebruik maken van kinderopvang. De medewerkers zijn een voorbeeld, vraagbaak en veilige haven na de drukke schooldag.De nieuwe uitgave `Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar' biedt pedagogisch medewerkers een kader waarin alle kenmerken van goede en leuke buitenschoolse opvang aan de orde komen. Kinderen beleven op de bso hun vrije tijd, spelen met andere kinderen en doe...