Zoekfilters

Studieboeken (16)

34,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,20
+
Bestel

Basiskennis Aardrijkskunde / Druk 3

Paperback || Roger C. Baltus || Noordhoff

Speciaal ontwikkeld voor de toelatingstoets aardrijkskunde;

handige digitale oefentoetsen met feedback;

geschikt voor hbo- en mbo-studenten die hun niveau snel willen bijspijkeren.

Basiskennis aardrijkskunde presenteert de leerstof van het schoolvak aardrijkskunde op een compacte en overzichtelijke manier aan de startende pabostudent.

Het boek gaat eerst kort in op de werkwijze die gangbaar is bij het schoolvak aardrijkskunde. Vervolgens zet het de belangrijkste onderwerpen stap voor stap, ko...

32,50
Levertijd: 8 dagen
met 5% korting 30,88
+
Bestel

Met passie naar professionaliteit / Druk 3

Professionele ontwikkeling tot hulpverlener

Paperback || Bertus Leijenhorst || Boom

‘Met passie naar professionaliteit’ behandelt (levens)thema’s die voor een hulpverlener essentieel zijn, zoals relaties aangaan, omgaan met gevoelens, zelfbeeld, verschil durven te maken, het conflict, leren en werken in een team en beroepshouding.

In dit boek draait het om eigen bewustwording en zelfontwikkeling. ‘Met passie naar professionaliteit’ is daarom niet alleen een studieboek, maar ook een werkboek. Studenten krijgen door middel van verschillende oefeningen helder wat de a...

49,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners / Druk 2

Paperback || Markus van Alphen || Boom

Het diagnostische proces is een systematische manier om tot adviezen te komen bij cliënten die problemen ervaren in hun psychisch functioneren. In ‘Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners’ staat het methodisch werken centraal, met als doel het denkproces van de hulpverlener helder te krijgen.

Het boek is vanuit de praktijk geschreven en laat zien hoe wetenschappelijke principes zoals het hypothesetoetsend onderzoek toegepast kunnen worden. Auteur Markus van Alphen bes...

42,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Psychosociale gespreksvoering / Druk 2

Observatief luisteren in de hulpverlening

Paperback || Markus van Alphen || Boom

In de psychosociale hulpverlening zijn goede gespreksvaardigheden essentieel. Het gaat immers om het voeren van vaak diepgaande gesprekken. In Psychosociale gespreksvoering komen de theoretische kennis en praktische vaardigheden waarover de psychosociale hulpverlener moet beschikken uitgebreid aan bod. Uitgangspunt is het begrip observatief luisteren. Observatief luisteren is een eclectische houding gebaseerd op kennis, empathie en empowerment. Observatief luisteren doe je door al je zintuige...

39,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,53
+
Bestel

Skills in psychodiagnostics / Druk 2

Paperback || Henk Schmidt || Boom

Psychodiagnostiek is een complex maar belangrijk onderdeel van het werk van psychologen en (ortho)pedagogen. Daarom zijn de online modules 'Vip's' van Vaardigheden in psychodiagnostiek ontwikkeld. Hiermee ontwikkelen studenten de professionele vaardigheden die nodig zijn voor adequate psychodiagnostiek. De Vip's zijn ontwikkeld door de Erasmus Universiteit, Universiteit Twente en de Open Universiteit.

Er is nu ook een Engelse vertaling van dit boek beschikbaar: Skills in psychodiagnostics.

On...

61,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 58,43
+
Bestel

De samenleving met MyLab NL / Druk 14

kennismaking met de sociologie

Paperback || John Macionis, Joanne van der Leur & Bram Peper || Pearson Benelux B.V.

De samenleving biedt een toegankelijke inleiding tot het bestuderen van samenlevingen en het samenleven, de veranderingen daarin en de sociologische theorieën die erover zijn geformuleerd. Beschrijven, begrijpen en verklaren van de samenleving en het samenleven van mensen staan centraal. De situatie in Nederland wordt per onderwerp in een internationaal perspectief geplaatst.

Aangezien de samenleving voortdurend in verandering is – denk bijvoorbeeld aan de internationale verhoudingen en t...

51,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 48,93
+
Bestel

Ontwikkelingspsychologie II met MyLab NL / Druk 8

Levensloop vanaf de jongvolwassenheid

Paperback || Robert Feldman || Pearson Benelux B.V.

Ontwikkelingspsychologie II biedt een actueel overzicht van de stand van zaken van de ontwikkelingspsychologie vanaf de jongvolwassenheid tot aan het einde van het leven. De fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling in deze fasen komen uitgebreid aan de orde. Feldman benadert deze aspecten in chronologische volgorde.

Het boek combineert en integreert theorie, onderzoek en praktijk op een aantrekkelijke manier. De auteur leidt de student door het boek aan de hand van aanspr...

36,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 35,10
+
Bestel

Ethiek in de psychologie met MyLab NL / Druk 3

Paperback || Jacquelien Rothfusz || Pearson Benelux B.V.

Ethiek in de psychologie bereidt toekomstige (toegepast) psychologen voor op ethische dilemma's in de beroepspraktijk. Omdat elk moreel probleem uniek is, biedt dit boek een uitgebreide basis die de student in staat stelt correcte afwegingen te maken. Daartoe worden zowel de belangrijke ethische begrippen en normatieve theorieën, de argumentatieleer en de Nederlandse en Belgische beroepscodes behandeld.

Het eerste deel van Ethiek in de psychologie gaat in op de algemene ethiek, waarna in dee...

91,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 87,35
+
Bestel

Verpleegkundige vaardigheden, deel 1 met datzaljeleren.nl / Druk 9

Paperback || Sandra F. Smith, Donna J. Duell & Barbra C. Martin || Pearson Benelux B.V.

Verpleegkundige vaardigheden deel 1 en 2 vormen samen een volledige methode voor het onderwijzen van verpleegkundige handelingen. Dit eerste deel behandelt alle basisvaardigheden die een verpleegkundige nodig heeft voor het verlenen van kwalitatieve zorg. Deel twee bevat de complexere handelingen die een verpleegkundige op een verpleegafdeling uitvoert.

Elk hoofdstuk begint met uitleg van de theoretische achtergrond en vervolgt met een bespreking van de bijbehorende praktische verpleegkundige...

17,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 17,05
+
Bestel

Van radicaal naar amicaal / Druk 1

Polarisatie en radicalisering bespreekbaar maken in wijk en klas

Paperback || Abdel Karim Amghar || Coutinho

Polarisatie en radicalisering zijn belangrijke thema’s in onze huidige samenleving. We leven in een tijd waarin het rechtsextremisme groeit en terroristen via manifesten oproepen tot nog meer haat. Docenten en jongerenwerkers gaan het gesprek over polarisatie en radicalisering met jongeren graag aan, maar weten vaak niet hoe. Het boek Van radicaal naar amicaal biedt hulp, verdieping en tools om te kunnen omgaan met polarisatie en radicalisering in de wijk en in de klas.

Dit boek geeft ongea...