Zoekfilters

Verschijningsjaar
2016 (4)
2011 (2)
2019 (2)
2020 (2)

Studieboeken (18)

63,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 60,33
+
Bestel

Ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg / druk 1

Paperback || M.S. Laurent de Angulo, E.A. Brouwers-de Jong & A. Bulk || Gorcum b.v., Koninklijke Van

"Ontwikkelingsonderzoek is een van de belangrijkste standaardactiviteiten van de Jeugdgezondheidszorg.

Sinds enkele decennia wordt voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar het ontwikkelingsonderzoek volgens Van Wiechen gebruikt. Ervaringen uit de praktijk, wetenschappelijke vorderingen en veranderingen in de organisatie van de Jeugdgezondheidszorg maakten actualisering noodzakelijk. Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek zijn de nieuwe inzichten gebundeld en ver...

39,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Management & ethiek Bedrijfsethiek een goede zaak / Druk 7

Paperback || Ronald Jeurissen || Gorcum b.v., Koninklijke Van

"Een ‘goede onderneming’ staat vandaag de dag niet alleen voor winst en continuïteit, maar evenzeer voor integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bedrijven worden steeds vaker aangesproken op hun rol in de samenleving en gaan op hun beurt het gesprek aan met belanghebbenden over de wederzijdse verwachtingen. De overheid helpt een handje met ‘inspirerend en stimulerend’ beleid. Ondertussen wordt de samenleving complexer en stellen globalisering en ontwikkelingen op het gebied...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

De leraar taalvaardig

13 praktische taaldoelen voor studenten aan de PABO

Paperback || R. Berends & Harry Paus || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Een leraar basisonderwijs staat voortdurend in interactie met zijn leerlingen.

Hij voert gesprekken met kinderen, hij vertelt verhalen, leest voor, geeft mondelinge opdrachten en instructies, vaak met een schrifte-lijke ondersteuning. Hij beoordeelt ook teksten, herschrijft ze soms zelfs om ze toegankelijk te maken voor zijn leerlingen. Hij formuleert schriftelijke vragen en opdrachten en schrijft commentaren en evaluaties bij het werk van kinderen.

Een moderne leraar basisonderwijs communicee...

49,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 47,45
+
Bestel

Handboek operationele interne logistiek / Druk 2

Paperback || Gerben Esmeijer || Gorcum b.v., Koninklijke Van

De operationele interne logistiek speelt binnen het bedrijfsleven een belangrijke rol. Om als logistiek-professional en student goed beslagen ten ijs te komen, is een gedegen theoretische kennis van de nieuwste inzichten op het vakgebied noodzakelijk. Het Handboek operationele interne logistiek biedt de lezer de systeemtechnische, bedrijfseconomische en ergonomische handvatten voor het kiezen en samenstellen van een optimaal logistiek systeem binnen de magazijn- en productielogistiek. Het boe...

27,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 25,65
+
Bestel

Leren met interactieve media

Paperback || Antoine van den Beemt || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Hoe kunnen we het groeiende potentieel van de interactieve media (sociale

media, internettoepassingen en games) efficiënt inzetten in het primair onderwijs?

Een vraag die met de toenemende digitalisering van de belevingswereld van

jongeren steeds relevanter wordt. Leren met interactieve media laat zien hoe je de

didactische waarde van deze nieuwe communicatietechnologieën kunt inschatten

en beoordelen, los van de beschikbare apps en programma's.

Leren met interactieve media biedt pabostuden...

30,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,50
+
Bestel

Historisch bewustzijn op de basisschool

geschiedenis voor groep 1 tot en met 8

Paperback || Anja Sinnige || Gorcum b.v., Koninklijke Van || met inkijkexemplaar

Historisch bewustzijn op de basisschool is een handboek voor geschiedenis voor groep 1 t/m 8. Het boek biedt een uitgebreid denkkader voor onderwijs in historisch bewustzijn aan deze groepen. Met veel praktijkvoorbeelden wordt in drie delen uiteengezet welke keuzes een (aankomend) leerkracht kan maken om historisch bewustzijn bij leerlingen te ontwikkelen.

De verschillende delen zijn los van elkaar te gebruiken zodat de leerkracht op basis van persoonlijke keuzes het eigen onderwijs kan vers...

Niet beschikbaar

Oriëntatie op geschiedenis / Druk 4

basisboek voor de vakdocent

Paperback || Marcel van Riessen e.a. || Gorcum b.v., Koninklijke Van || met inkijkexemplaar

Het geschiedenisonderwijs werkt in Nederland, van basisschool tot en met centraal examen, met tien tijdvakken. De kern van de leerstof ligt vast in een aantal 'kenmerkende aspecten' per tijdvak, bijvoorbeeld absolutisme in de tijd van regenten en vorsten (17e eeuw) en industrialisatie in de tijd van burgers en stoommachines (19e eeuw). In totaal komen negenenveertig kenmerkende aspecten aan de orde. Samen vormen zij de basiskennis waarmee leerlingen zich in de historische tijd moeten kunnen ...

30,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,50
+
Bestel

Casemanagement / Druk 9

De methodiek van interdisciplinair samenwerken

Paperback || Jaap Bruijn & Nora van Riet || Gorcum b.v., Koninklijke Van || met inkijkexemplaar

Casemanagement is een methodiek voor integrale en interdisciplinaire hulpverlening, die de samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen centraal stelt. Dit sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in het beroep van sociaal werker, die samenwerkt met andere disciplines in bijvoorbeeld sociale wijkteams.

In de negende herziene druk van Casemanagement is aandacht voor omgevingsgericht werken. Sociaal werkers (in opleiding) leren om zich af te vragen hoe ze vanuit hun c...

17,50
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
met 5% korting 16,63
+
Bestel

Verandering door actieonderzoek / Druk 1

In stadslabs werken aan nieuwe sociale praktijken

Paperback || Jaswina Bihari-Elahi & Wim Burggraaff || Gorcum b.v., Koninklijke Van || met inkijkexemplaar

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en zijn vaak niet meer met traditionele denk- en werkwijzen op te lossen. Helaas krijgen professionals weinig ruimte om met nieuwe oplossingen en aanpakken te experimenteren. In diverse steden werken kennisinstellingen daarom samen met burgers, de overheid, instellingen en bedrijven in ‘stadslabs’ of ‘livinglabs’. Een lab organiseert zich rond een maatschappelijke vraag of uitdaging, zoals armoede, gezonde eetgewoontes of culturele...

15,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 14,25
+
Bestel

De winst van een gezond team

Betrokken en daadkrachtige teamleden, die hun grenzen durven te verleggen

Paperback || Eric Slager || Gorcum b.v., Koninklijke Van || met inkijkexemplaar

Met De winst van een gezond team krijg je praktische handvatten om met een effectief team een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de onderwijsorganisatie.

Met een team dat betrokkenheid, vernieuwend vermogen en daadkracht heeft. En waarin de leden zich dusdanig op hun gemak voelen dat ze uit hun comfortzone kunnen komen.

De teamleden ervaren het werken in een team als zinvol en leerzaam.

Het boek laat zien hoe je dit in teams kunt realiseren. Om een team effectief te maken m...