Zoekfilters

Verschijningsjaar
2020 (5)
2018 (3)
2007 (2)
» Toon alle opties (4)
Taal
Nederlands (21)

Studieboeken (22)

39,95
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 37,95
+
Bestel

Management & ethiek Bedrijfsethiek een goede zaak / Druk 7

Paperback || Ronald Jeurissen || Gorcum b.v., Koninklijke Van

"Een ‘goede onderneming’ staat vandaag de dag niet alleen voor winst en continuïteit, maar evenzeer voor integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bedrijven worden steeds vaker aangesproken op hun rol in de samenleving en gaan op hun beurt het gesprek aan met belanghebbenden over de wederzijdse verwachtingen. De overheid helpt een handje met ‘inspirerend en stimulerend’ beleid. Ondertussen wordt de samenleving complexer en stellen globalisering en ontwikkelingen op het gebied...

35,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,25
+
Bestel

De leraar taalvaardig

13 praktische taaldoelen voor studenten aan de PABO

Paperback || R. Berends & Harry Paus || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Een leraar basisonderwijs staat voortdurend in interactie met zijn leerlingen.

Hij voert gesprekken met kinderen, hij vertelt verhalen, leest voor, geeft mondelinge opdrachten en instructies, vaak met een schrifte-lijke ondersteuning. Hij beoordeelt ook teksten, herschrijft ze soms zelfs om ze toegankelijk te maken voor zijn leerlingen. Hij formuleert schriftelijke vragen en opdrachten en schrijft commentaren en evaluaties bij het werk van kinderen.

Een moderne leraar basisonderwijs communicee...

33,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 31,83
+
Bestel

Strategisch HRM / Druk 2

erkennen, begrijpen en doen

Paperback || Eelke Pol || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Wat is strategisch HRM en vooral: hoe realiseer je strategisch HRM? Strategisch HRM - erkennen, begrijpen en doen geeft antwoord op deze vragen aan de hand van een onderbouwd en toepasbaar concept: de strategische HRM-kubus. De drie dimensies van de kubus bepalen gezamenlijk de kwaliteit van strategisch HRM in uw organisatie:

1 erkennen dat uw mensen het verschil maken tussen gemiddeld en goed;

2 begrijpen hoe uw mensen dat verschil kunnen maken;

3 doen, ervoor zorgen dat uw mensen het verschil ...

30,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,50
+
Bestel

Historisch bewustzijn op de basisschool

geschiedenis voor groep 1 tot en met 8

Paperback || Anja Sinnige || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Historisch bewustzijn op de basisschool is een handboek voor geschiedenis voor groep 1 t/m 8. Het boek biedt een uitgebreid denkkader voor onderwijs in historisch bewustzijn aan deze groepen. Met veel praktijkvoorbeelden wordt in drie delen uiteengezet welke keuzes een (aankomend) leerkracht kan maken om historisch bewustzijn bij leerlingen te ontwikkelen.

De verschillende delen zijn los van elkaar te gebruiken zodat de leerkracht op basis van persoonlijke keuzes het eigen onderwijs kan vers...

42,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 40,38
+
Bestel

Geschiedenis geven / Druk 4

praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs

Paperback || Meereke Bosua & Ron de Bruin || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Geschiedenis geven biedt een totaalpakket voor toekomstige leerkrachten in het basisonderwijs. Het boek geeft niet alleen praktische kennis over didactiek voor het vak geschiedenis op de basisschool, maar het biedt ook talloze verrassende ideeën voor geschiedenislessen en suggesties om verbanden te leggen met andere vakgebieden.

Daarnaast brengt het boek de kennis van studenten op peil om te voldoen aan de Kennisbasis Geschiedenis en is het een goede voorbereiding op de entreetoets.

Deze her...

36,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 34,20
+
Bestel

Leren in vijf dimensies voor het voortgezet onderwijs / Druk 7

moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs

Paperback || Robert Marzano e.a. || Gorcum b.v., Koninklijke Van

De Amerikaanse onderzoeker Robert J. Marzano ontwierp een praktisch model, Dimensions of learning, waarin hij de nieuwe inzichten uit de leertheorie vertaalde naar praktische instrumenten waarmee docent, docent in opleiding en leerling aan de slag kunnen. Het model onderscheidt vijf dimensies, die samen complexe leerprocessen beschrijven:

1. zin in leren krijgen: motivatie;

2. nieuwe kennis verwerven en integreren in wat je al weet;

3. die nieuwe kennis verbreden en verdiepen;

4. met die kenn...

27,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 26,13
+
Bestel

Hoe krijg je ze mee? / Druk 2

vijf krachten om een verandering te laten slagen

Paperback || Annemarie Mars || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. Een verandering is immers pas geslaagd als mensen zich eraan kunnen verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt. Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen, waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand gaan vertonen.

In Hoe ...

35,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 33,73
+
Bestel

Historisch denken / Druk 3

Basisboek voor de vakdocent

Paperback || Dick van Straaten e.a. || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Het vak geschiedenis bestudeert een werkelijkheid die niet meer bestaat. Wie beelden van die werkelijkheid ontwerpt, houdt rekening met de verschillen tussen heden en verleden en doet recht aan hetgeen mensen vroeger normaal en waardevol vonden. Uit dit ‘historisch besef’ vloeien denk- en redeneerwijzen voort die in Historisch Denken, basisboek voor de vakdocent op overzichtelijke en heldere wijze worden besproken. Omdat deze denk- en redeneerwijzen in het voortgezet onderwijs deel uitmak...

30,00
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 28,50
+
Bestel

Diversiteit in de samenleving / Druk 2

Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de hbo-professional

Paperback || Lucho Rubio Reparaz, Siela Ardjosemito-Jethoe & Emilie Rousseau || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Werkers in het sociale domein krijgen te maken met een zeer diverse groep aan burgers. Het gaat hierbij onder andere om sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen.

Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) hbo-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën voor het succesvol uitoefenen van diens beroep in de 21e eeuw in het Nederlandse taalgebied.

Zo komen begrippen als inclusie en participatie aan de orde, belichten de au...

23,50
Levertijd: 48 uur
met 5% korting 22,33
+
Bestel

Basisboek ontwerponderzoek

Paperback || Anne van der Werff e.a. || Gorcum b.v., Koninklijke Van

Dit praktisch geschreven Basisboek ontwerponderzoek helpt jou als (aankomende) leraar bij het ontwikkelen van een open en kritisch-onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden. Daarmee ben je in staat je eigen onderwijs voortdurend te verbeteren en bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs op school. In het boek wordt ook aandacht besteed aan de methodiek van onderzoek doen die passend is voor ontwerponderzoek in het onderwijs. Onderwijsinnovatie staat of valt uiteindelijk met de vaa...