Zoekfilters

Verschijningsvorm
Paperback (3)

Studieboeken (4)

30,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 28,50
+
Bestel

Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met verstandelijke beperking

Paperback || Maartje Schermer e.a. || Gorcum b.v., Koninklijke Van

In dit unieke boek over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staan 22 casussen. Elke casus is voorzien van drie commentaren uit verschillende invalshoeken. Een ethicus, een arts en een gedragswetenschapper, jurist of bestuurder gaan in op de casus en beargumenteren hoe zij zouden handelen. Zo is een rijk palet met ethische overwegingen en argumenten ontstaan.

Dit boek is geschikt voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG), huisartsen, verpleegkundigen, gedragsdesku...

34,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 32,30
+
Bestel

Samenleving ter discussie / Druk 4

Een inleiding in de sociale filosofie

Paperback || F. van Peperstraten || Coutinho

De samenleving ter discussie stellen betekent macht en rationaliteit ter discussie stellen. In relaties tussen mensen speelt macht altijd een rol, maar hoe kan deze macht worden gekarakteriseerd? Kan macht rationeel zijn of gaat macht per definitie tegen rationaliteit in? Over dit thema zijn in de filosofie zeer verschillende visies ontwikkeld, die alle een reeks nieuwe vragen opwerpen. Steeds hebben mensen gepoogd het definitieve antwoord te vinden op bovenstaande vragen.

In dit boek komen d...

24,90
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 23,66
+
Bestel

Wat een onzin! - Wetenschap en het paranormale

wetenschap en het bovennatuurlijke

Paperback || H. de Regt & H. Dooremalen || Boom

Wat een onzin!

Wetenschap en het paranormale

Het zesde zintuig, leven na de dood, homeopathie, Intelligent Design en hekserij zijn in. Veel mensen vinden het blijkbaar moeilijk te leven in een wereld zonder het bovennatuurlijke. Herman de Regt en Hans Dooremalen onderwierpen diverse van deze fenomenen aan een grondig onderzoek en schreven er een aanstekelijk boek over. Hun conclusie is uiteindelijk ondubbelzinnig: wat een onzin!

Nederland is in de ban van het paranormale en het bovennatuurlijke...

45,00
Levertijd: 4 dagen
met 5% korting 42,75
+
Bestel

Big History - Vakoverschrijdende oriëntatie op de wetenschappen

een vakoverschrijdende oriëntatie op de wetenschappen

Hardcover || Constance van Hall || Uitgeverij Boom

Big History is de eerste Nederlandstalige lesmethode voor het nieuwe schoolvak Big History. Dit vak behandelt 13,8 miljard jaar geschiedenis in één schooljaar: het begint met de oerknal en het eindigt in het hier en nu. Big History is het eerste schoolvak dat de leerlingen leert interdisciplinair te denken en vakken te verbinden die in het traditionele curriculum los van elkaar staan. Het hoofddoel van Big History is een oriëntatie en voorbereiding op de wetenschappen, verhoging van de alg...