Waterkeren

Waterkeringen in Nederland

Voorzijde
Achterzijde
Inkijkexemplaar
34,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
Met 5% studentenkorting
voor 33,20 i
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789492141132
Uitgever: Studie Bijdehand
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Onder redactie van Richard Jorissen, Martin Nieuwjaar en Arjan Kooij
Druk: 1
Pagina's: 256
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2021
NUR: 170 Technische en nautische vakken algemeen

Wat zou Nederland zijn zonder de dijken? Meer dan de helft van het land zou regelmatig geteisterd worden door overstromingen. Zonder dijken kan Nederland in zijn huidige hoedanigheid niet bestaan. Dijken en andere waterkeringen zijn er al eeuwen

De eisen aan de waterkeringen zijn stap voor stap veranderd en dat geldt ook voor de taken van de beheerder. Sinds 2017 zijn nieuwe normen van kracht voor de primaire waterkeringen, die langs de grote Nederlandse wateren liggen. STOWA heeft voor de implementatie van deze nieuwe normen in opdracht van het Hoog­water­beschermingsprogramma een lesprogramma ontwikkeld. Bestuurders en medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat kregen daarmee kennis over de nieuwe normen en de gevolgen voor de versterking, de beoordeling en het beheer en onderhoud van primaire waterkeringen.

Voor toekomstige medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat, en ook van adviesbureaus en aannemers, is het belangrijk dat ze al tijdens hun opleiding goede kennis krijgen over de nieuwe normen. STOWA heeft daarom contact gelegd met de docenten Waterbouw van diverse hbo-instellingen. Hieruit bleek dat er grote behoefte bestond aan een modern lesboek over water­keringen. Dit lesboek voorziet daarin.

Het lesboek Waterkeringen is voor studenten die een hbo-opleiding civiele techniek, waterbouw­kunde of waterbeheer volgen. De eerdergenoemde primaire waterkeringen staan centraal in het lesboek. In de praktijk zijn dat vooral dijken. Het lesboek gaat in mindere mate ook over regionale waterkeringen en andere typen waterkeringen, zoals duinen en waterkerende kunstwerken. Met het lesboek leer je als student de techniek van het bouwen en versterken van waterkeringen en de processen om waterkeringen in stand te houden. Pas afgestudeerden, die nog maar kort in de beroepspraktijk werken aan water­keringsvraagstukken, kunnen dit lesboek gebruiken als naslagwerk. Verder is het lesboek geschikt voor praktijkgerichte opleidingen.