Exact communiceren / Druk 7

Voorzijde
Inkijkexemplaar
27,00
Met 5% studentenkorting
Voor 25,65 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789491764202
Uitgever: Syntax Media
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: R. van der Laan
Druk: 7
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2017
NUR: Technische en nautische vakken HOGER ONDERWIJS

Dit boek is samengesteld voor studenten van het middelbaar en hoger technisch onderwijs en van het wetenschappelijk onderwijs om als leidraad te dienen bij de schriftelijke en mondelinge communicatie over natuurwetenschappelijk onderzoek.

Gekozen is voor een indeling in schriftelijke en mondelinge communicatie. Algemene rapportagetechniek en het maken van een labjournaal en meetrapport komen aan de orde. Hierbij worden ook vele taalkundige richtlijnen gegeven en wordt het maken van goede figuren en tabellen behandeld. Na een hoofdstuk over het schrijven van een practicumverslag, volgt een uitgebreid hoofdstuk over het doen van literatuurstudie en het zoeken op internet. Het deel over schriftelijke communicatie wordt afgesloten met een hoofdstuk over zakelijke communicatie, zoals de sollicitatiebrief en het voeren van een zakelijk gesprek.

Na de schriftelijke communicatie beschrijft de auteur het presenteren door middel van een voordracht, met een poster en met een website. Als laatste geeft hij een aantal richtlijnen voor werkoverleg en vergaderen.

In deze 7e druk zijn diverse correcties en aanvullingen aangebracht en is een nieuwe paragraaf over citeren met de computer toegevoegd.

Lees meer