Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789462363830
Uitgever: Boom
Auteur: E.J. van der Torre, M. Gieling & M.Y. Bruinsma

Deze publicatie gaat over bedreiging en intimidatie van politie- of OM-medewerkers door burgers. Het betreft een overzichtsstudie, gebaseerd op verschillende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, landelijke enquĂȘtes, vraaggesprekken en casusonderzoek. Vier thema's komen uitgebreid aan bod:* De aard en achtergronden van bedreigingen en intimidatie;* De gevolgen van bedreigingen en intimidatie;* De gewenste en ondervonden aanpak;* De kwaliteit van aanpak en interventies.De beschrijvingen zijn herkenbaar voor professionals. Het geeft een beeld van omstandigheden die zorgen dat bedreigde medewerkers zich geraakt voelen. Vooral bedreigingen in de privĂ©sfeer hebben veel impact. Bedreigde medewerkers voelen zich gesteund door specialisten of bazen die, in persoonlijke contacten, adviezen en maatregelen bespreken die zijn gebaseerd op materiedeskundigheid.Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC.