Gids bedrijfshulpverlening / 2013 / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Hulp nodig bij het opzetten en in stand houden van een bedrijfshulpverleningsorganisatie?

Deze Gids is een referentiegids in de hele veiligheidsketen binnen het bedrijf of de organisatie. De BHV functioneert immers niet op zichzelf, maar is afhankelijk van:

- de directie voor het commitment;

- de arbocoördinator voor de risico-inventarisatie en -evaluatie;

- de facility manager voor de technische middelen;

- het personeel voor de uiteindelijke uitvoering, waarbij alle spelers - ook de

ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging - een rol spelen.

Daarom krijgt u:

- Hulp bij het adviseren over het opzetten en onderhouden van een BHV-

organisatie;

- Ondersteuning van praktische informatie en tools om alle andere aspecten van

uw functie goed uit te oefenen.

Bij de opzet van de Gids BHV is uitgegaan van de verplichtingen die uit de

wet- en regelgeving volgen. Verder wordt de chronologie gevolgd wat betreft het opzetten en onderhouden van de BHV-organisatie. Dit heeft geleid tot de volgende indeling in hoofdrubrieken:

- Wetgeving

- Organisatie

- Opleiding en oefening

- Planning en preparatie

- Uitvoering

- Management en communicatie

- Hulpmiddelen

- Nieuw in deze editie

- In de editie 2013 zijn weer een aantal hoofdstukken geactualiseerd en

aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving.

- Aandacht voor een aantal normen die in ontwikkeling zijn zoals NEN 4000. Deze

norm zal overigens waarschijnlijk in de loop van 2013 worden vervangen door de

norm NEN 8112. Hierin worden NEN 4000 en vorige NEN 8112 samengevoegd.

- Nieuw hoofdstuk over bedrijfshulpverlening in verschillende sectoren.

Kortom een Gids met een praktisch gehalte, waardoor u in één keer over up-to-date informatie beschikt en daarmee ook daadwerkelijk aan de slag kan.

Aanvullende informatie

Voor wie?

De Gids Bedrijfshulpverlening richt zich primair op het Hoofd Bedrijfshulpverlening (HBHV). Dit kan met name binnen grotere organisaties een zelfstandige functie/functionaris zijn. Echter, in organisaties is het een deeltaak voor bijvoorbeeld de facility manager, het hoofd technische dienst, het hoofd bedrijfsbrandweer, of de arbocoördinator. In kleinere organisaties (< 15 werknemers) is bovendien de directeur vaak zelf verantwoordelijk voor de BHV-organisatie. Ook deze functionarissen behoren tot de doelgroep van deze Gids.

Achtergrond auteur:

Drs. A. Zanders is directeur en adviseur crisismanagement, Zanders Consulting & Training b.v.

Lees meer