De brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen / druk 1

Voorzijde
Inkijkexemplaar
Niet beschikbaar
ISBN: 9789461932655
Uitgever: Mijnbestseller.nl

Blijdschap onder moeilijke omstandigheden. Dat leert ons Paulus in zijn brief aan de Filippenzen. De kerk is een gemeenschap en het gemeenschappelijke is de vreugde in God. En dus de lofprijzing van God. De kennis van Jezus overtreft alles. Jezus heeft al onze zonden aan het kruis verzoend. En de Heilige Geest van God leidt ons tot de goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.