Agrarisch natuurbeheer in Nederland

Voorzijde
Inkijkexemplaar
39,99
Met 5% studentenkorting
Voor 37,99 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789086862818
Uitgever: Vrije Uitgevers, De
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: G.R. de Snoo, Th.C.P. Melman & F.M. Brouwer
Druk: 1
Pagina's: 384
Taal: Nederlands
NUR: Natuurbeheer

Dit is het eerste boek dat een breed overzicht van agrarisch natuurbeheer in Nederland geeft. Naast de actuele stand van zaken schetst het boek perspectieven voor de toekomst die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Het eerste deel gaat in op de ontwikkeling van het natuur- en landbouwbeleid en van de organisaties die zich voor agrarisch natuurbeheer inzetten. Het tweede deel geeft een overzicht van de ecologische aspecten, waarbij naast weidevogels, akkervogels en ganzen, ook sloten, opgaande begroeiing, erven en gebouwen aan bod komen. Ook worden de functies van biodiversiteit voor de landbouw belicht. Het derde deel behandelt de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de betekenis voor verbreding van de landbouw. Het afsluitende hoofdstuk schetst de perspectieven voor natuur in het boerenland.

Aan dit boek hebben ruim 40 auteurs meegewerkt, die tezamen een breed spectrum aan disciplines bestrijken. Het is bedoeld voor een ieder die met agrarisch natuurbeheer te maken heeft of daarin geïnteresseerd is.