Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen

Voorzijde
Achterzijde
20,95
Met 5% studentenkorting
Voor 19,90 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789086597901
Uitgever: VU uitgeverij
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: A.J.C. Struiksma, A. van der Leij & J.P.M. Vieijra
Druk: 10
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2018
NUR: Taal Hoger Onderwijs

Al ruim 30 jaar een baken in het leesonderwijs

Dit boek beschrijft een procedure voor individueel didactisch onderzoek bij leerlingen met problemen met technisch lezen, leerlingen uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Al sinds 1986 – het jaar waarin de eerste druk verscheen – is dit boek een begrip onder leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders.

DTLAS (zoals het boek in de wandelgangen heet) geeft alle leerlingen een plaats op het onderwijs-continuüm. Daarmee behouden ook de meeste zwakke lezers een positie binnen de groep in plaats van buiten de groep "op een eigen leerlijn" gezet te worden. Het invoeren en gebruiken van begrippen als leerlijn, voldoende en minimum standaard, functionele geletterdheid en planmatig werken helpen daarbij.

In deze druk is de plaats van het aanvankelijk spellen behalve als leerdoel op zich nu explicieter uitgewerkt in de diagnostiek en de behandeling van het lezen.

Ook nieuw in deze druk is een hoofdstuk waarin op basis van de diagnostische procedure de vertaalslag naar behandeling is uitgewerkt. Toetsresultaten worden aan de hand van beslisschema's omgezet in een plan van aanpak. Ook is uitgewerkt hoe DTLAS gebruikt kan worden bij het evalueren van een behandeling.

Deze tiende, geactualiseerde druk maakt gebruik van de nieuwe in 2017 en 2018 verschenen versies van de Drie-Minuten-Toets en de AVI-toetskaarten van Cito.

ISBN 978 90 869 790 1

VU Uitgeverij, Amsterdam

Lees meer