Inzet op civiel effect / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077758496
Uitgever: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen bevorderen. Eigen verantwoordelijkheid van mensen staat voorop, en gemeenten hebben de plicht indien nodig mensen te ondersteunen. De beoogde veranderingen in het sociale domein zijn direct van invloed op de rol van de professional en de manier waarop hij of zij die rol invult. Dit essay levert een bijdrage aan het debat daarover. Auteur Kees Verhaar schreef het voor de RMO ten behoeve van het nog te verschijnen RMO advies over de transformatie in het sociale domein. De RMO is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.