Nationaal belang in meervoud / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar

Nederland is onderdeel van de wereld en de wereld is onderdeel van Nederland. Er is in toenemende mate sprake van vervlechting en afhankelijkheid tussen nationale en internationale vraagstukken. In de essaybundel Nationaal belang in meervoud agendeert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de gevolgen van internationalisering voor de stabiliteit van de Nederlandse samenleving. Diverse auteurs gaan in op de vraag naar de invulling van het nationaal belang in internationaal perspectief. Hoe wordt het evenwicht tussen nationale en internationale oriƫntatie bewaakt, en hoe wordt recht gedaan aan de veelzijdigheid aan maatschappelijke belangen en opvattingen? De RMO is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.