De verleiding weerstaan / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077758465
Uitgever: Sociaal En Cultureel Planbureau

Vanuit de psychologie en gedragseconomie is steeds meer kennis over gedragsbeïnvloeding beschikbaar. Gedragsbeïnvloeding door de overheid is echter omstreden en leidt tot heftige debatten. Tegenstanders vrezen paternalisme, manipulatie en technocratie. In De verleiding weerstaan bespreekt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de voorwaarden waaronder de overheid de autonomie van burgers kan versterken met behulp van nieuwe inzichten uit de psychologie en gedragseconomie, in het bijzonder omtrent de strategie van nudging. De overheid dient terughoudend te zijn bij omstreden onderwerpen, te zorgen voor onafhankelijke en gemeenschappelijke kennisontwikkeling en in het democratische beleidsproces transparantie en tegenkrachten te waarborgen.De RMO is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.