Terugtreden is vooruitzien / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077758427
Uitgever: Sociaal En Cultureel Planbureau

De Nederlandse samenleving verandert. Van een verzorgingsstaat waarin de overheid veel voorzieningen garandeerde, groeit ons land naar een maatschappij met meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. In Terugtreden is vooruitzien agendeert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de gevolgen van de oproep tot meer eigen verantwoordelijk-heid. Een terugtredende overheid zal leiden tot meer verschil in zeggenschap, financiering en toegankelijkheid van publieke voorzieningen. Hoe kan een overheid maatschappelijk verschil beschermen én draaglijk maken als er wrijving, uitsluiting en conflict ontstaan?De RMO is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.