Klaar voor de start af / druk 1

overwegingen bij de startkwalificatie

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077758410
Uitgever: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Jongeren in Nederland mogen het onderwijs niet verlaten voordat ze een startkwalificatie hebben. Het doel van deze maatregel is hen een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te bieden. Het aantal voortijdige schoolverlaters is inmiddels verminderd. Maar is de achterliggende doelstelling ook gerealiseerd? En wat zijn de negatieve bijeffecten van de maatregel?

Dit essay schetst een overzicht van intenties, verwachtingen en resultaten van de startkwalificatie. Cijfermatig is het beleid een succes, maar intussen worden ook de schaduwzijden zichtbaar. Niet elke jongere past immers in de mal van onderwijs en diploma's. De auteurs pleiten daarom voor meer flexibiliteit rond het moment en de wijze van kwalificeren.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.

Lees meer