Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077758335
Uitgever: Sociaal En Cultureel Planbureau
Pagina's: 80

Elk gezin heeft te maken met vragen over de opvoeding. Meestal weet men zelf een oplossing te vinden, al dan niet met hulp vanuit de sociale of professionele omgeving. Sommige gezinnen komen er echter niet uit en dan is meer ondersteuning gewenst.

De huidige hulpverlening loopt tegen haar grenzen aan. Opvoedproblemen groeien uit tot zorgproblemen, bijvoorbeeld doordat het hulpaanbod te zwaar of niet passend is. In Ontzorgen en normaliseren breekt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) een lans voor een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Doel hiervan is problemen binnen gezinnen in een vroeg stadium aan te pakken, op basis van eigen inzet en met steun vanuit de sociale omgeving.

De RMO is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.

Lees meer