Burgerkracht

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077758274
Uitgever: Sociaal En Cultureel Planbureau
Auteur: Nico de Boer & Jos van der Lans
Pagina's: 30

De welzijnssector staat onder druk.Bezuinigingen, decentralisering van overheidstaken en een gebrekkige ori├źntatie op de burger nopen tot herbezinning.

In Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland verkennen Nico de Boer en Jos van der Lans in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Rmo) de toekomst van de welzijnssector. Ze pleiten voor meer ruimte voor burgers en een beperkte (maar cruciale)rol voor de overheid. Op basis van interviews met een twintigtal deskundigen leggen de auteurs dilemma┬┐s

en pijnpunten bloot, maar ook keuzemogelijkheden en perspectieven.

Lees meer