De nieuwe regels van het spel / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077758267
Uitgever: Sociaal En Cultureel Planbureau

Via het internet kunnen mensen volop deelnemen aan publieke debatten. Het debat kan daardoor rijker en gevarieerder worden. Maar gebeurt dat ook?In De nieuwe regels van het spel analyseert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de invloed van nieuwe media op discussies van algemeen publiek belang. Het internet verandert het speelveld en daarmee ook de spel-regels van deze debatten. Burgers, politici,ambtenaren, wetenschappers en journalisten gaan meer direct met elkaar in gesprek. Dit stimuleert de variƫteit, maar tegelijk ontstaan er nieuwe technische en sociale begrenzingen. Het advies vormt het startpunt voor een brede discussie over de randvoorwaarden voor publieke debatten in het internettijdperk.De RMO is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.