Angst en depressie / druk 1

over angsten, depressies en aanverwante problematiek, een leidraad voor ouders en leerkrachten

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077671375
Uitgever: Pica

Angst en depressie

Over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren

Willem de Jong

Wanneer kinderen en jeugdigen onder druk komen te staan en de uitdagingen en opdrachten van het leven als een last gaan ervaren, reageren ze nogal eens met angst- of depressieklachten. Ze trekken zich terug, vermijden spannende situaties en maken zich in feite bijna onzichtbaar. Ze staan vaak in de schaduw van de populaire kinderen en van de leerlingen die veel aandacht opeisen van leerkrachten.

Angst en depressie zijn hier in één boek samengebracht: ze gaan namelijk in ongeveer 50% van de gevallen samen. Angststoornissen en depressie lijken in verschillende opzichten op elkaar, vooral wat betreft de lage zelfwaardering en het negatieve zelfbeeld dat kinderen hebben. Het blijkt dat aan een depressie vaak een periode van angst en stress voorafgaat. Dit samengaan betekent: ernstiger klachten, meer functionele beperkingen, meer gebruik van de gezondheidszorg, langere duur van de stoornis, mogelijk grotere suïciderisicos.

Uit onderzoek is bekend dat vroegtijdige onderkenning en behandeling het aantal klachten op latere leeftijd fors doet afnemen. In dit boek staan kijk- en handelwijzers voor ouders en leerkrachten, bedoeld om signalen tijdig op te kunnen pikken en vervolgens juist en tijdig te kunnen handelen.

Over de auteur

Willem de Jong is dertig jaar werkzaam in het speciaal onderwijs, waarvan 28 jaar op het grensgebied met de psychiatrie. Momenteel is hij expertise- en productontwikkelaar bij Rec 4.5 Noord-Holland.

Technische gegevens

Titel: Angst en depressie

Auteur: Willem de Jong

Omvang: Ca. 144 paginas

Formaat: 15 x 23 cm

Uitvoering: paperback

ISBN 9789077671375

NUR 770

Prijs: E 17,50

Lees meer