Veiligheid in het laboratorium / Druk 5

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077423929
Uitgever: Syntax Media
Auteur: Kramers-Pals, H.
Druk: 5

De nieuwe, 5e druk is geactualiseerd (o.a. de regelgeving) en herzien. In dit boek wordt veiligheid behandeld in relatie tot vakkundig werken op het practicum, vooruitlopend op de latere beroepspraktijk. De informatie is duidelijk gestructureerd en biedt mogelijkheden tot actieve verwerking en zelfcontrole aan de hand van vragen en opdrachten.