Heron-reeks Chromatografie (Heruitgave)

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077423585
Uitgever: Syntax Media
Auteur: R.S. Deelder, G.J. de Jong & J.H.M. van den Berg
Pagina's: 256

Gas- en vloeistofchromatografie hebben een belangrijke plaats in de analytische praktijk in vrijwel ieder laboratorium. De auteurs van dit beknopte leerboek over chromatografie hebben zich bij de opzet van dit boek vooral laten leiden door de kennis en inzichten waarover analytisch-chemici naar hun mening voor het ontwikkelen van chromatografische scheidingen dienen te beschikken.

Het boek bestaat uit drie delen. Na een inleidend hoofdstuk wordt in het eerste gedeelte aandacht geschonken aan de fysische en fysisch-chemische achtergronden van het chromatografische scheidingsproces; verschijnselen zoals stroming, stoftransport en verdelingsevenwichten komen hier aan de orde. Het tweede gedeelte van het boek is gewijd aan de praktijk van de gaschromatografie en het derde deel handelt over de praktijk van de vloeistofchromatografie.

In deze tweede druk zijn nieuwe ontwikkelingen verwerkt door aanpassingen in het praktische deel. Zo wordt meer aandacht besteed aan de capillaire gaschromatografie en zijn over de praktijk van de vloeistofchromatografie moderne ontwikkelingen op het gebied van monstervoorbehandeling, derivatisering, sporenanalyse, detectie en validatie toegevoegd, evenals preparatieve vloeistofchromatografie.

Lees meer