Dit wonderlijke leven / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077326060
Uitgever: Gopher B.V.

Uitzonderlijke talenten en prestaties trekken in onze tijd alom de aandacht. Ze fascineren, krijgen wijde belangstellig, staan hoog in de waardering. Dat geldt voor vele gebieden: in de sport in de muziek, in de kunst, in de techniek, in de wetenschap.Geldt het ook voor de wereld van het innerlijk?Mensen reageren vaak terughoudend, wanneer ze worden geconfronteerd met uitzonderlijke gaven op dit gebied. Hier lijkt het buitengewone vooral angst en afweer op te roepen.In dit boek staat een welhaast bovenmenselijk innerlijk talent centraal: Het heldere, geestelijk ge pireerde waarnemen en spreken. In de persoon van Marieke de Vrij komt dit wonderlijke gegeven voor ons te staan, en wel op een menselijke manier, dankzij de zelfacceptatie en eenvoud die haar leven kenmerken. Hier wordt verteld over een ontmoeting die iedereen zou kunnen hebben, met de verwondering, de verwarring, de terughoudenheid en de gegrepenheid die daarbij horen. En tegelijk met een groots, hoopgevend perspectief: in ieders innerlijk ligt het wonder van het geestelijke opgeslagen, in een geheel eigen verschijningsvorm. Het vraagt om stilte en aandacht , het vereist een dieper doorleven van het eigen 'ik', waardoor dit geen belemmering meer vormt voor het geestelijk ervaren. Zo wordt ons leven liefderjker, met ruimte voor de Goddelijke creatie in onszelf in ieder ander mens. Het zal onze wereld van aanschijn doen veranderen en brengen bij haar wezenlijke kracht, de Geest van milde compassievolle aanwezigheid, die vrede bemiddelt.