Sociaal Recht / Druk 2

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077320853
Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.
Auteur: A.T.J.M. Jacobs
Pagina's: 350

Dit boek behandelt alle basiselementen van het sociaal recht die samenhangen met werk, loon, ontslag, CAO's enzovoort. Naast arbeidsrechtelijke aspecten worden de beginselen van het socialezekerheidsrecht uitgelegd. Sociaal Recht is een inleidend boek en daarom bij uitstek geschikt voor het onderwijs in het vak recht binnen de sociale opleidingen.Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstuk- en paragraafindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Verwijzingen naar vindplaatsen in de wet, jurisprudentie en vakliteratuur zorgen voor een goede ingang voor verdere studie.Het doorgaans als lastig beschouwde sociaal recht wordt in dit boek tot de hoofdzaken teruggebracht.Het boek leent zich uitstekend voor onderwijsdoeleinden op universitair en hbo-niveau.Over de auteurProf. dr. A.T.J.M. Jacobs is hoogleraar Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Universiteit van Tilburg.