Arbeid en Zorg / druk 1

vakantie, verlof en aanpassing arbeidsduur

Voorzijde
37,00
Met 5% studentenkorting
Voor 35,15 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789077320662
Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

De wetgeving op het terrein van arbeid en zorg is in de afgelopen tien jaar enorm uitgebreid. Bij de meeste ontwikkelingen in de regelgeving stond het vereenvoudigen van het combineren van arbeid en zorgtaken voorop.

In 2000 is de Wet aanpassing arbeidsduur ingevoerd. Deze wet biedt werknemers de mogelijkheid om vermeerdering of vermindering van hun arbeidsduur te verzoeken. In 2001 werd de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen vakantieregeling ingrijpend gewijzigd en trad de Wet arbeid en zorg in werking. In aanvulling op het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het ouderschapsverlof introduceerde de Wet arbeid en zorg diverse nieuwe verlofvormen, waaronder het kortdurend zorgverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof. Na haar inwerkingtreding is de Wet arbeid en zorg een aantal malen gewijzigd. Zo is in 2005 het langdurend zorgverlof ingevoerd en in 2006 de levensloopregeling.

Dit deel van de reeks Arbeid & Recht biedt een compleet overzicht van de wetgeving en jurisprudentie op het terrein van vakantie, verlof en aanpassing van de arbeidsduur. Er is voor een praktische opzet gekozen, waardoor het boek ook geschikt is als naslagwerk voor niet-juristen die zich met de toepassing van deze regelgeving bezighouden.

Over de auteur

Mr. M.H.J. Miltenburg is werkzaam als advocaat bij Dommerholt Advocaten N.V. te Heerenveen.

Lees meer