Aansprakelijkheid in het luchtvervoer / druk 1

goederenvervoer onder de verdragen van Warschau en Montreal

Voorzijde
Niet beschikbaar

In dit boek komen allereerst de bronnen van het luchtrecht aan de orde, waarbij steeds in grote lijnen de herkomst en inhoud van de regeling uiteen zullen worden gezet. Dit geeft de lezer inzicht in welke verdragsrechtelijke regelingen het luchtvervoerrecht beheersen en wat hun onderlinge relatie is.

De auteur behandelt in haar boek de onderstaande onderwerpen:

*Wanneer is het Verdrag van Montreal of het Warschau-regime toepasselijk?

*Het begrip vervoerovereenkomst. Een van de toepasselijkheidseisen van het verdrag en van belang voor de vaststelling wie als vervoerder kan worden aangesproken onder een van beide verdragen.

*De aansprakelijkheidsregeling van het Verdrag van Warschau en het Verdrag van Montreal.

*Het schadebegrip. Welke schadesoorten komen voor vergoeding in aanmerking? Wat is de limitering van de aansprakelijkheid? Wat is de (on)mogelijkheid van doorbraak van de limiet?

*Wat is de grondslag van het vorderingsrecht? Wie is gerechtigd een vordering in te stellen op grond van de verdragen?

Tevens wordt aandacht besteed aan een typische luchtrechtelijke particulariteit: de protestplicht van de geadresseerde. In het boek zijn een uitgebreid trefwoorden-, rechtspraak- en artikelenregister opgenomen.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift met dezelfde titel.

Met samenvatting in het Engels Liability in Air Carriage Carriage of cargo under the Warsaw and Montreal conventions

Lees meer