Een inspirerende Fase in het sociaal recht

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077320440
Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.
Auteur: A. Jacobs & F. Pennings
Pagina's: 350

In het boek komen eerst vraagstukken van het individuele arbeidsrecht aan de orde, zoals bepaaldetijdcontracten en het uitzendrecht. Ook wordt ingegaan op juridische vraagstukken die ontstaan bij re-integratie van zieke werknemers. De rechten van werknemers bij de overgang van de onderneming en in geval van ontslag, en het concurrentiebeding zijn de volgende onderwerpen.

Vervolgens worden in verschillende bijdragen een aantal cao-kwesties uitgediept. Voorts wordt ingegaan op de loonvorming en de regeling van het wettelijk minimumloon. Daarna worden in een drietal bijdragen facetten van het medezeggenschapsrecht besproken.

In de bijdragen waarin de sociale zekerheid naar voren komt, gaat het onder meer om herverdeling van inkomens, om knelpunten en raakvlakken tussen arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht en om relaties tussen werkloosheidswet en ambtenarenrecht. Een ander item is employability, dat een magisch woord is geworden in veel discussies over de toekomst van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

Daaropvolgend behandelen enkele bijdragen de internationale dimensie van het arbeidsrecht, zoals het arbeidsrecht in Europa, transnationaal ondernemerschap, globalisering en het werk van de ILO. Ten slotte wordt ingegaan op het vraagstuk van economische doelmatigheid versus zekerheid, mede in samenhang met flexicurity.

Het resultaat is een boek dat op toegankelijke en enthousiaste wijze een scala aan onderwerpen op het terrein van het sociaal recht behandelt. Hiermee biedt het een actueel overzicht van een aantal kernvraagstukken.

Lees meer