Teruggaaf van buitenlandse BTW in Europa / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077320310
Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

Als een (EU-)onderneming in een ander (EU-)land btw moet betalen en zich in dat land niet moet registreren voor btw-doeleinden, stelt de Europese btw-wetgever dat men deze btw moet kunnen recupereren. Een van de basiskenmerken van het btw-stelsel is immers haar neutraliteit. Buitenlandse ondernemingen die professionele uitgaven doen, moeten het btw-bedrag, net als binnenlandse ondernemingen, (volledig) kunnen terugvragen.

Jammer genoeg kan een onderneming de buitenlandse btw die zij betaalde, niet in haar eigen btw-aangifte terugvragen. Men moet een speciale procedure volgen. Deze manier van werken vergt de nodige administratie en geduld van de onderneming. Omwille van deze omslachtige procedure zou meer dan 50 % van de grote ondernemingen niet om de btw-teruggaaf verzocht hebben waarop ze recht hebben, zo bleek uit een onderzoek van de Europese Commissie.

Dit boek wil btw-plichtigen helpen wanneer zij buitenlandse btw kunnen terugvragen.

Lees meer