Een frisse kijk op Religiositeit / druk 1

Voorzijde
15,00
Met 5% studentenkorting
Voor 14,25 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel

Uit tal van enquêtes en gesprekken blijkt dat veel mensen wel in “iets” geloven, maar

niet meer weten wat of hoe. Johan Bergé brengt het verhaal van een samengaan van

geloof en wetenschap na hun botsing en onbegrip van de jongste tijd. Een zoektocht

naar de invulling van het woord “waarheid” voor de hedendaagse mens. Dat is het

vertrekpunt om een wereld- en godsbeeld op te bouwen en dat te toetsen aan de

reïncarnatiegedachte, het boeddhisme, het christendom en andere religieuze en

filosofische inzichten. De auteur ontdekt het samengaan van twee soorten geloofsbeleving

binnen het christendom: de godservaring enerzijds en de godsopenbaring anderzijds.

Die godservaring werd verketterd, wat vandaag mede aanleiding is voor de malaise

binnen de Kerk. Geloof en wetenschap zijn samen nodig om het leven aangenaam en de

mensen gelukkig te maken.

Lees meer