Transgenders en prostitutie / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789077024300
Uitgever: Samenwerkende Uitgevers VOF

Transgenders en Prostitutie: Een Haagse Nachttocht schetst een actueel beeld over transgender prostituees en prostitutie. Er is in Nederland nog niet eerder onderzoek gedaan naar wat er specifiek is aan transgender prostitutie. SHOP (Stichting Hulpverlening Opvang Prostituees ' Den Haag) heeft om die reden aan Paul van Gelder gevraagd een kwalitatief onderzoek uit te voeren.'Transgender' is een verzamelnaam voor: 'travestieten'; 'transgenderisten'; en 'transseksuelen'. 'Travestieten' zijn mannen die zich in vrouwenkleren aan klanten presenteren. 'Transgenderisten' hebben (nog) geen geslachtsaanpassende behandeling gehad. Man-naar-vrouw 'transseksuelen' hebben dat wel of zijn ermee bezig.Het boek geeft inzicht in de kleurrijke wereld van transgender prostituees en de circuits waarin zij contact leggen met klanten. Ook is er aandacht voor de behoeften en hulpvragen van transgender prostituees. Op basis van gesprekken met deskundigen en hulpverleners geeft het boek een overzicht van 'goede praktijken' met de doelgroep. Kortom, een leerzaam boek dat ook stof biedt tot bezinning en actie.