Wij willen weten Kindsoldaten

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789076968513
Auteur: C. Gielens
Pagina's: 50

KINDSOLDATENwww-reeks, nr 21(Wij Willen Weten)Kindsoldaten! Een vraagstuk waarover vele politici over moeten nadenken. Vele landen maken gebruik van hele jonge kinderen in verschillende soorten legers tijdens oorlogen. Je ziet afschuwelijke beelden op televisie van deze jonge kinderen.Waarom zijn er kindsoldaten? Wat doen ze eigenlijk? En tegen wie vechten ze?Dit boekje probeert het een en ander duidelijk te maken en geeft informatie over een onderwerp dat een wereldwijd probleem is.Scholieren moeten spreekbeurten houden en werkstukken maken. Over de onderwerpen zijn vaak alleen maar boeken verschenen die te moeilijk zijn voor hen of te uitgebreid. Ook kiezen de leerlingen onderwerpen waarover berhaupt nog geen of weinig literatuur van is verschenen.Na onderzoek in openbare bibliotheken en schoolbibliotheken is gebleken dat er behoefte is aan informatie over veelgevraagde onderwerpen voor spreekbeurten en werkstukken. De serie WWW (= Wij Willen Weten) voorziet in die behoefte en geeft handige en bondige informatie in boekvorm.Ook volwassenen voor wie een krantenartikel over een bepaald onderwerp te summier is en die meer willen weten over interessante onderwerpen, maar een boekwerk weer te uitgebreid vinden, zijn gebaat bij deze serie informatieve boekjes. De serie WWW is een welkome aanvulling op uw encyclopedie. Voor bibliotheken een onmisbare serie vol informatie voor een brede doelgroep.De onderwerpen zijn gekozen op advies van bibliothecarissen, docenten en scholieren.