Bijbelse principes Geloof in de publieke ruimte

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789076959382
Uitgever: Boekencentrum B.V.
Verschijningsvorm: Hardcover
Auteur: Leen La Riviere
Druk: 1
Pagina's: 80
Taal: Nederlands
NUR: Meditatie

Een publieke ruimte zonder de inbreng van bepaalde geloofsovertuigingen bestaat niet. Dit boek daagt christenen uit om de publieke belangen te dienen en zich niet te laten weerhouden door het seculiere fundamentalisme.Leen La Rivière analyseert het belang van de publieke ruimte en de betekenis die geloof hierin kan spelen.Er worden tegenwoordig allerlei argumenten aangedragen om religie achter de voordeur te houden, maar kloppen deze wel? De auteur beschouwt het geloof juist als belangrijke inspiratiebron. Zij is geen bedreiging, maar juist een pijler voor een gezonde publieke ruimte, die niet kan zonder een moreel kompas. Een zeer actueel boek dat het christelijk-sociale gedachtegoed levend wil houden in een samenleving die op zo veel terreinen in verwarring is.