Hartjes in de luiken / 3 / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

"Hartjes in de luiken" is een geschiedenis van voor- en tegenspoed op een boerderij in de dertiger jaren. De schrijver heeft gedurende een lange reeks van jaren aantekeningen gemaakt van gebeurtenissen, die zich hebben afgespeeld in een boerengezin. Het is een roman van tegenstellingen. Luim, ernst, realisme, tegenslag, zorg, vreugde,

dankbaarheid en religie wisselen elkaar af, terwijl er een boodschap in ligt opgesloten, waaruit moet blijken, dat het leven de moeite waard is om te leven, alleen niet

altijd op eigen kracht.

Lees meer