Wat geloven die christenen eigenlijk / druk 1

het geloof van de eerste christenen

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

De eerste christenen vormden een gemeenschap van duizenden thoragetrouwe Joden in Jeruzalem, Judea en Galilea in de jaren dertig en veertig van de gewone jaartelling. In latere jaren voegden zich tal van niet-joden bij hen niet alleen maar wel voor een belangrijk deel door het werk van Paulus. Dit boek gaat over het geloof van de eerste christenen in Jezus de Messias en de Joodse achtergronden van hun geloof. Het is in de eerste plaats geschreven voor niet-christenen, die kennis willen nemen van het christelijke denken, maar ook christenen zullen het boek met plezier lezen.