Het meiernamenboek / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789076958149
Uitgever: Gopher B.V.

In het Meiernamenboek maakt de lezer kennis met de familienaam Meier in al zijn spellingvarianten, samenstellingen en ontstaansgeschiedenissen. De inhoud is gebaseerd op informatie uit standaardwerken op het gebied van naamkunde en op de her en der gepubliceerde - dikwijls fragmentarische - teksten over meiernamen. De informatie is door Jan Spendel gefilterd en bewerkt tot een gespecialiseerde uitgave over meiernamen. De auteur vermeldt en verklaart meer dan 2800 namen. Tevens gaat hij in op de in de loop der tijd verschuivende betekenis van het begrip meier. Deze was oorspronkelijk beheerder van een domein belast met de inning van belastingen en het uitoefenen van de rechtspraak. Vervolgens werd meier synoniem aan beheerder van een boerderij, pachtboer, zetbaas, opperknecht om tenslotte te devalueren tot de betekenis van kerel, vent of man.Jan Spendel is al jarenlang een fervent amateur-genealoog met een bijzondere belangstelling voor familienamen (naamkunde). Eerder verscheen van zijn hand het boek 'Familienamen in Nederland, van hier en elders'. Uitgave 1999/Alvo te Delft.