Voetstap voorwaarts / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

De student filosofie Hans de Vries loopt samen met zijn vriendin Antje het 'filosofenpad'. Onderweg krijgt hij te maken met allerlei filosofische problemen. Hij zoekt een antwoord op de vraag wat filosofie is. Ook probeert hij tot een beredeneerd wereldbeeld te komen. Ten slotte doet hij examen filosofie. Daarna staan hem een aantal vreemde verrassingen te wachten. 'Voetstap Voorwaarts' is bestemd voor wandelaars en geïnteresseerde leken in de filosofie. Het is een poging het (lange afstands) wandelen vanuit een filosofisch perspektief in te kleuren en de filosofie vanuit wandelperspektief.